Елораданы? Ж?мабек Т?шенов к?шесіндегі Жамбыл атамызды? ескерткішін к?рген сайын осы с?ра? ой?а оралады.

Бір ?ара?ан кісіге аса бай­?алмайтын шы?ар, біра? Ж?кемізді? ?арсы алдына шы?ып, аны?тап к?з то?татса?ыз, шынында да жыр алыбы ту сыртында?ы шіркеуді? крестін ?стап т?р?андай к?рінеді. Жергілікті ж?рт алдымен шіркеуді? бой к?тергенін айтады. Кейінірек Жам­был Жабаевты? е?селі ескерткіші орнатыл?ан. Біра? тас м?сінні? бір ?олына домбыра бергенімен, екіншісін аспан?а ?аратып, ала?анын аштыртып ?ой?ан композициясыны? себебін ешкім т?сінбейді ж?не т?сіндіре де алмайды. Ескерткіш пен шіркеуді? ара?ашы?ты?ы ж?з метрдей. Ата?ты а?ынны? о? ?олын жо?ары к?тертіп, шіркеуді? шошай?ан «крестін ?стату», арнайы шеберлікпен ж?зеге асы­рылмаса, кез­дейсо? ?штаса кетуі ?иын д?ние ?ой. Сонда м?ндай тап?ырлы? кімге керек болды екен? Астананы? ресми орындарынан с?рауды да ойлады?. Алайда жауабы белгілі емес пе?.. Оны? ?стіне к?зге к?рініп, ?ол?а ?сталып т?р?ан ?лтты? ??ндылы?­тарды? ба?асын білмейтіндер, жай б?лкім, астарлы к?ріністі? сырын ?айдан ??сын. Сонымен, сіз ?алай ойлайсыз, Елордада?ы е?селі ескерткішті? шіркеуді шырайландырып, крестпен ?абысып кетуі, кез­дейсо?ты? па, ?лде…

Бейсенбай Д?УЛЕТ?ЛЫ

http://www.aikyn.kz

Рубрика: