Ке?ес ?дебиеті классигі, ?ыр?ызстанны? Халы? жазушысы Шы??ыс Айтматовты? ?ызы ?кесіні? кабинетінен б?рын жары? к?рмеген романын тауып алды, деп хабарлайды Би-би-си.

Шырын Айтматованы? с?зіне ?ара?анда, баспа бетінен ?лі шы?па?ан роман “Земля и флейта” деп аталады. Онда ХХ ?асырды? 1940-шы жылдары ?ыр?ызстанны? ?лкен шу арнасыны? ??рылысына ?атыс?ан адамны? та?дыры баяндал?ан.

«Ер адам ?артайып, ешкімге ?ажетсіз болып ?ал?анда ?міріні? сол бір кезе?і мен кездескен ?ызын еске алады», деді жазушыны? ?ызы.

Айтматова ?кесі сол уа?ыт т?р?ысынан ал?анды «тым ерсі та?ырып» бол?анды?тан кітапты баспа?а бермеуі м?мкін екендігін айтыпты.

Шырын Айтматованы? с?зіне ?ара?анда, бір жылды? ішінде б?л роман орыс тілінде жары? к?реді, одан кейін а?ылшын тіліне аударылады.

http://www.minber.kz

Рубрика: