27 декабря, 2012 4 комментария

Жазу ауыстыру – ма?ызды м?селе

1353661401_alipbi«Латын ?ліпбиіне к?шу ?шін е? ?уелі ?ліпби мен ?аріпті? айырмасын жетік біліп ал?анымыз ж?н. ?ліпби е? ?уелі тіл дыбыстарыны? ж?йелі т?рде та?балан?ан кестесі. Тілді? жазба н?с?асы осы кестеге с?йене отырып, хат?а т?седі. Ал ?аріп осы ?ліпбиді? та?ба т?рі ?ана. ?кінішке орай осы кезге дейін ?ліпби мен ?аріпті шатастырып келеміз. ?ліпби ол ж?йе, ?аріп тек та?ба ?ана».  «Н?р Отан» ХДП-ны? ?олдауымен «Аманат» интеллектуалды? клубыны? Мемлекет басшысыны? Жолдауында айтыл?ан 2025 жылдан бастап ?аза? ?ліпбиін латын ?арпіне к?шіру тапсырмасына с?йкес ?ткен ?о?амды? тал?ылауы кезінде публицист, м?дениеттанушы Серік Ер?али осылай деді.
Ал А.Байт?рсынов атында?ы Тіл білімі институтыны? бас ?ылыми ?ызметкері, латынша ?ліпби жобасыны? авторы ?лімхан Ж?нісбек Т?ркі академиясы мен А.Байт?рсынов атында?ы Тіл білімі инс­титутында тал?ыланып, сараптамасынан ?ткізілген, Т?рік Ке?есінде орта? м?мілеге келген латын ?ліпбиіні? н?с?асымен таныстырды. Ол н?с?ада бас-ая?ы 34 та?ба беріліпті. «Т?рік тілдеріне орта? дыбыстарды? негізгі ??рамы осы ?ліпбиден шы?ады» дейді ?алым. «Сонды?тан латын ?ліпбиіне к?шуде бас-ая?ы 34 та?бадан т?ратын осы ?ліпби т?р?ысынан келуіміз керек» деген ?сыныс тастады.
?аза?стан Республикасыны? М?де­ниет ж?не а?парат министрлігі Тіл комитеті т?ра?асыны? орынбасары Шерубай ??рманбай?лы латын ?арпіне к?шу ?шін алдымен мемлекеттік комиссия ??рылуы керек дегенді ал?а тартты. «Мемлекеттік комиссия?а Премьер-министр, Премьер-министрді? орынбасары немесе Мемлекеттік хатшы лауазымында?ы т?л?а т?ра?алы? етуі керек. ?йткені жазу м?селесі ?о?амды? ?йымны?, министрлікті?, ЖОО-ны? белгілі бір ?ылыми-зерттеу институтыны? м?селесі емес, ?о?амны? м?селесі» деді. Оны? пікірінше, егер ерте?гі к?ні латын?а к?шкен кезде салма? к?бірек білім ж?не ?ылым саласына, сосын а?парат саласына т?седі. Б?дан б?лек Шерубай ??рманбай?лы орфографиялы? с?здік м?селесіні? де басын ашып алу?а назар аударды.

Бейбітг?л ?БДІ?АППАР?ЫЗЫ

http://anatili.kz/?p=11495#more-11495

Загрузка...

(4) Комментарии

 1. Имперская мова says:

  “Жазу ауыстыру – ма?ызды м?селе”.
  “ма?ызды м?селе,ма?ызды м?селе”. Шаршадык! Латын графикасына негизделген казак алипбии туралы зан кашан кабылданады? Сол латын алипбии кайда?

 2. нурлан says:

  Мен костанайда турам бирак мен атырауга кошким келет агамда соны калайт.Бирак аке шешем азирге болмай отыр бирак меники жон емеспа маган атырау катты унады арине озжеримде жаксы арине бирак мунда орыс коп мен сондада орыс тилин тусинбим.Сондыктан кетким келет нестеймин

 3. Бiлгiм келедi says:

  Казак елi бyрын латын арпiн колданды. Соны жанартуга болмайды ма? Жок алде мiндеттi тyрде жаналык ашу керек пе? Менiн ажем айтатын “Бiз бiрiншi aрабша арinтi,cocын латын арпiн уйрендik,ал содан кейiн совет одагы бiздi кириллицага кошiрin барiмiздi “карангы” атандырды” деп. Балкiм,Латыншага ауыссак бip адамдар казакшаны тез уйренер.

 4. Сағындық. says:

  Латыншаға өту өте оңай ешкімге үйретіп отырудың қажеті де жоқ, ешқандай мемлекет қаражатын да бөлуді қажет етпейді, барлығы параллель пайдаланып жүрген емлелер. Өткен кезде кириллицаға қайта елжіреп қарамайтындай боп тастап кету керек. Сүдірей берсең жəне 25 жыл созылады. Ескі ақпараттарды толық латынға өткізіп отырудыңда қажеті жоқ.Кириллицаны орыстың ауысқан ескі атаулары сияқты ешкім жақын жылдарда ұмыта қоймайды. Заман келе том том кітаптарды автомат түрде латыншаға өткізетін құрылғылар шығады.

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.