23 января, 2013 Comments Off on Т?мауды емдейтін балм?зда? сатылымда

Т?мауды емдейтін балм?зда? сатылымда

Т?маумен к?ресуге к?мектесетін балм?зда? сатылым?а шы?арылды. Емдік ?асиеті бар осынау ?німді американды? Jeni’s Splendid Ice Creams компаниясы даярла?ан. Б?л жайында АВС NEWS хабарлады. 
нау?астан?ан адамды емдейтін ?асиеті бар дейді компания ?кілдері. Оны? ??рамында ?сел, зімбір, апельсин ж?не лимон шырындары бар. Ал, т?ттіні ?натпайтындар?а ??рамында кайен б?рышы бар балм?зда?тар ?саынылып отыр. Jeni’s Splendid Ice Creams компаниясыны? басшысыны? айтуынша, м?ндай ?нім жасап шы?ару идеясы осыдан он жыл б?рын, я?ни А?Ш-та т?мау дерті беле? ал?ан кезе?де туында?ан. Балм?зда? ??рамында?ы ?сел тама?ты? ?озуын басса, кайен б?рышы бітіп ?ал?ан м?рынды ашу?а к?мектеседі. Емдік ?асиеті бар атал?ан ?нім ке? сатылым?а а?пан айынан бастап енеді. Ол тек д?кендер с?ресінде ?ана емес, сонымен ?атар ?аламтор желісінде де сатылма?. Біреуіні? ба?асы шамамен 12 А?Ш долларын ??райды деп к?тілуде. Айта кету керек, ?азіргі та?да А?Ш-та т?мау ауруы к?шіне мінген. Дертке шалды??ан онда?ан адам к?з ж?мды, к?пшілігі жас балалар.http://www.baq.kz сайтынан алынды
Загрузка...

Комментирование закрыто.