Пайдалы, ?мбебап та?ам т?рі. Ол жайлы к?бірек білі?із.

Тофуды? шы?у тегі туралы к?птеген болжамдар бар, біра? оларды? б?рі оны кездейсо? пайда болды деп т?жырымдайды. Ол ерте заманда ?ытайда пайда болып, к?п ?замай Жапонияда танымалдылы??а ие болды. Уа?ыт ?ткеннен кейін ол Азия бойынша таралып, Еуропа?а 16 ?асырда келді.

Тофуды? дайындалу м?зірі ірімшікке ??сайды. Соя с?тіне лимон ?ыш?ылын, сірке суын не арнайы нигари атты затты ?осады. С?т іріп, тофу?а айналады. Тофуды? ?ою, с?йы? т?рлері болады. ?атты т?рлерін ?уыру?а болады, ал ж?мса?тарын та?ам?а ж?мырт?аны? орнына ?осады.

К?дімгі ірімшікке ??сайтын тофу а?шыл т?сті, ал кейде аппа? болады. К?п жа?дайда иісі де, д?мі де жо?. Оны? бейтарап д?міне байланысты к?п та?амдармен д?мі ?йлесе береді. Ол ?ос?ан барлы? д?мдеуіштерді? иісі мен д?мін сі?іреді. Сол себепті, оны ?уыру?а, пісіруге, одан т?зды?тар, тіпті т?тті десерттер мен б?ліштер жасау?а болады. Тофуды? т?зды та?амдар?а, т?тті та?амдар?а арнал?ан т?рлері болады.

Тофу – ?те пайдалы та?ам. ??рамында май, к?мірсулар аз, сол себепті калориясы да к?п емес. Алайда оны? ??рамында а?замыз?а ?те ?ажетті 9 амин?ыш?ылды? барлы?ы бар. Тофу жас?ны? пен кальцийге бай, ж?рек ауруларына шалды??андар?а пайдалы, ??рамында холестерин болмайды.

Тофу базарлар мен д?кендерде арнайы с?йы?ты??а салынып сатылады. Б?л оны? д?рыс са?талуына ?ажет. ?йде оны к?дімгі су?а салып, то?азыт?ышта са?таса?ыз болады. Суды ауыстырып т?р?ан д?рыс. Тофуды м?здатып, ?за??а са?таса?ыз да болады.

Дайында?ан: Сания Аринова

Суреттер: hushhush.kz

http://massaget.kz/bastangy/kulinariya/6919

Рубрика: