…Агентке ?ара?ым келмейді. Тіпті ж?мыстан бас?а с?ра?тар?а жауап бергім келмейді.

…Б?рын агентпен ??гіме айту ?ызы? еді, небір та?ырыптарды ?оз?ап, п?лсапа ?уып, т?німен тарсылдатып жазатынсы? кеп, жазатынсы?… Бір ?араса?, сол адамдар ?азір ?айда? Кейде “неге б?тен адамдар?а сыр аштым? Олар кім еді?” – деп ойланамын? ?йткені ?азір олар тек тізімді толы?тырып ?ана т?р?ан адамдар болып ?алды. ??дды бір еш?ашан сыр шертіспегендей, еш?ашан жа?ын танысу?а тырыспа?андай… Олар б?тен адамдар, олармен ??гімелесуді ?мытып ?алдым…

Жа?ын достарым… оларды шынымен жа?ын деп санап келдім. Біра? уа?ытты? желімен оларды? б?рі ?шып кетті. Олармен неге ?азір с?йлескім келмейді? Неге мен олар?а ашыла алмаймын? ?йткені, оларды? ?мірі бас?а, деймін, ?йткені мен олармен сырласуды ?мытып ?алдым, ?йткені олар мені бас?аша т?сінуі м?мкін, деймін…

Ішімдегі бір шерді шы?арайын десем, мені? бар жазбамды бір та?ырып?а тіреп ?оятындай к?рінеді. Б?рі шетінен білгіш, олар мені? ішіме кіріп-шы??андай… Б?лкім, оларды? айтатыны д?рыс шы?ар, б?лкім мен соны айтып ?алады деп ?ашатын шы?армын.

…?арап т?р, мені? бар м??ымды, мені? бар тол?андыратын м?селелерімді білетіндей. ??ілме ма?ан, ішіме ??ілме, мені аяуды? ?ажеті жо?. Менен алыс ж?рі?дер!

.akzere. docym

Рубрика: