11 января, 2013 Comments Off on ?лем айшы?тары

?лем айшы?тары

Д?НИЕЖ?ЗIНДЕГI Е? КIШКЕНТАЙ ??РАН – ИРАНДА
?лемдегi е? кiшкентай ??ран Иранда жасалды. Оны? пара?ыны? енi – 7-а? миллиметр, ал ?алы?ды?ы – 7 микрон.
Кiтап 633 беттен т?рады. ?олтуындыны? авторы – доктор Рухалла Шерифи.
??ран м?тiнi силиконды пара??а лазер ар?ылы жазыл?ан. Кiтапта?ы ??ран аяттарын тек микроскопты? к?мегiмен ?ана о?у?а болады.
?АШ?ЫН ?КЕ
Лесосибирск ?аласыны? (Краснояр ?лкесi, Ресей) сот приставтары баласына алимент т?лемей ж?рген осы ?аланы? бiр т?р?ынын пицца?а тапсырыс беру ар?ылы ?ста?ан. Б?л туралы Федеральды ?ызметке ?арасты айма?ты? бас?арманы? сот приставтарыны? ресми сайты хабарлайды.
Б?рын?ы ?йелi к?йеуiнi? ?лына алимент т?лемей ж?ргенi туралы сот приставтарына ша?ым т?сiре­дi. Лесосибирск ?аласыны? т?р?ыны баласына 100 мы? рубль т?леу керек екен. Б?дан кейiн оны сот мекемесiне ша?ырып, алименттi ?теуiн, ал ?темеген жа?дайда РФ ?ылмысты? кодексiнi? 157-бабы бойынша жауап?а тартылатыны туралы ескертедi.
Алимент т?лемей ж?не сот прис­тавтарынан ?ашып ж?рген ?кенi олар салы? полициясы ар?ылы iздейдi. С?йтсе ?лгi “?аш?ын” ?кенi? кiшiгiрiм пиццериясы бар болып шы?ты. Онда тек пицца да­йындап ?ана ?оймайды, дайын пиццаны тапсырыс бойынша ?й-?йге жеткiзiп бередi екен. Оны тасушы да – ?лгi “?аш?ын” ?ке. Сот приставтары телефон ар?ылы пицца?а тапсырыс бередi. Д?мдi ?келген “?аш?ын?а” ?ылмысты iс ?оз­?ал?анын айтады. Ендi ?з баласына алимент т?леуден ?аш?ан ?кеге бiр жылын т?рмеде ?ткiзуге тура келедi.
 
Загрузка...

Комментирование закрыто.