Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Облысты? тілдерді дамыту бас?армасы айма?та?ы жалпы білім беру мекемелеріндегі ?аза? тілі мен ?дебиетін о?ытуда жо?ары н?тижелерге ?ол жеткізіп, мемлекеттік тілді дамыту?а ж?не ?олдану аясын ке?ейтуге ба?ыттал?ан іс-шаралар?а белсенді ?атыс?ан, о?ушылары облысты?, республикалы? олимпиадалар?а, ?ылыми жобалар жарысына, шы?армашылы? ж?не интеллектуалды? бай?ауларда топ жар?ан 20 м??алімге грант та?айындады. Облыс ?кімдігінде ?ткен жиында грант иегерлері марапатталды.

Шараны ?йымдастырушыларды? айтуынша, грант алу?а ?міткерлерді іріктеудегі басты ?лшем м??алімні? кейінгі ?ш жылда ?аза? тілі мен ?дебиетінен о?ушылар?а білім беруде жеткен жетістіктеріні? ?су динамикасына баса назар аударыл?ан. Б?л орайда о?ушыларды? білім сапасыны? ?ш жыл?ы ?суі мен мемлекет аралы? ба?ылау, ?лтты? біры??ай тестілеудегі к?рсеткіші негізге алыныпты. Сол сия?ты, о?ушыларды? т?рлі де?гейдегі олимпиадалар, ?ылыми жобалар жарысы мен шы?армашылы? ж?не интеллектуалды? конкурстарда?ы н?тижелері, м??алімні? педагогикалы? іс-т?жірибесі зерделеніп, оларды? мемлекеттік тілді дамыту?а ж?не ?олдану аясын ке?ейтуге ба?ыттал?ан іс-шаралар?а ?атысуы басты назар?а алынды.

Грант иегерлеріні? бірі ?лия Ниеталина Шал?ар ауданында?ы Бек С?лейменов  атында?ы орта мектепті? ?аза? тілі мен ?дебиеті п?нінен д?ріс береді. Отыз жыл?а жуы? ?стазды? еткен м??алімні? т?рбиелеген о?ушылары т?рлі де?гейдегі білім додаларында топ жарып, елеулі к?рсеткіштерге ие болыпты. ?лия Ниеталы?ызыны? авторлы?ымен ?зірленген «Шы?арма?а жоспар ??ру ?лгілері», «Шы?арма жазу шеберлігі», «Шы?армашыл т?л?а ?алыптастыруды? тиімді жолдары», «Тіл м?дениеті» атты о?у-?дістемелік кітапшалары облысты? білім бас?армасы жанынан таратылды.

Грант иегерлеріні? ?атарында ?ткен жылы о?ушысы жалпы білім беретін республикалы? п?ндік олимпиадада ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні бойынша екінші орын ал?ан М??алжар ауданы ?айы?ды орта мектебіні? м??алімі Айна Иман?азина, «?здік м??алім» номинациясыны? же?імпазы, 2010-2011 жылдарда ?БТ ?орытындысы бойынша жо?ары к?рсеткіштерге жете білгені ?шін А?т?бе ?аласында?ы №32 мектеп-гимназияны? м??алімі Г?лжазира ?алауова ж?не бас?алары бар. Грант иегерлеріне облысты? білім бас?армасыны? басты?ы Жанат Сам?ратова мен облысты? тілдерді дамыту бас?армасыны? басты?ы Г?лайым Т?лебаева Ал?ыс хат пен г?л шо?тарын ?сынып, естелік суретке т?сті.

Арайлым Н?РБАЕВА.  

http://www.aktobegazeti.kz/?p=20801

Рубрика: