Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ресейді? Санкт-Петербург ?аласында футболдан ТМД елдеріні? арасында?ы д?ст?рлі «Достасты? кубогы» ?туде. Биыл 21-ші рет ?йымдастырылып отыр?ан д?бірлі додада ?аза?стан жастар ??рамасы бір

ойынды же?іп, екіншісінде же?іліп ?алды.Былтыр?а дейін ТМД клубтары арасын­да ?йымдастырылып келген «Достасты? кубогы» 2012 жылдан бастап жастар ??­ра­ма­лары арасында?ы дода?а айнал?ан. Содан бері турнирге к?пшілікті? ?ызы?у­шылы?ы ?айта оянды. ТМД-ны? ?ай елін­де жастар футболыны? жа?сы дамып жат­?анын к?рсететін бірден-бір дода болды. Былтыр аталмыш турнирде бізді? жастар ширек финалда с?рініп, 7-орыннан к?рін­ген. Ол кезде жастарымызды серб маманы Слободан Крчмаревич жатты?тыратын. Ал биыл?ы бапкеріміз белоруссиялы? Сергей Боровский «кубокты иеленуіміз керек» деп кесіп айт?ан. Алайда бапкерді? ма?­са­ты мен команданы? ойыны бір арнадан то­?ыс­пай т?р. Бірінші ойында ?ыр?ыз ??р­дас­тарын ?зер же?ген жерлестеріміз екін­ші турда ?збек а?айындардан же?іліп ?ал­ды.
Аталмыш ойындар?а то?талмай т?рып, алдымен «Достасты? кубогыны?» биыл?ы регламентін естері?ізге та?ы бір рет сала кет­сек. Биыл турнирге ?атысып жат?ан 12 ?жым т?рт командадан ?ш топ?а б?лінген. Оларды? сегізі ширек финал?а жолдама алады. Я?ни, ?р топты? ?здік екі коман­да­лары ж?не ?шінші орын ал?андарды? іш­ін­де к?рсеткіштері жо?ары екі ?жым ширек финалды? сегіздігін ??райды. ?аза?стан жастары «В» тобында. ?арсыластарымыз – Ресей, ?збекстан ж?не ?ыр?ызстан ??­ра­малары. «А» тобында Белоруссия, Т?жік­стан, Латвия, Эстония ??рамалары ?нер к?рсетсе, «С» тобында Украина, Мол­дова, Т?ркменстан ж?не Литва жаста­ры ?зара дода?а т?суде.

Сонымен, командалар турнирді? екі турын артта ?алдырды. Сергей Боровский баста?ан ?аза?стан жастар ??рамасы ал­ды­мен ?ыр?ыз ??рдастарымен ала??а шы­?ып, 3:1 есебімен же?іске жетті. Біра? жа­сы­рып ?айтеміз, жерлестерімізге же?іс о?айлы?пен келген жо?. Егер ?а?пашымыз Сергей Ткачукты? жанкештілігі болма­?ан­да же?іліп те ?алар ма едік. ?ор?аушы­ла­рымызды? сал?ыртты?ынан ?ыр?ыз ша­буыл­шыларымен бір емес, бірнеше рет жеке-дара ?алып ?ой?ан Ткачук ?а?па­мыз­ды 100 пайызды? голдардан ??т?арып ?ал­ды. Соны? ар?асында кездесу со?ында ко­мандамызды? ?здік ойыншысы ретінде арнайы сыйлы?пен марапатталды да.

— Ойын басында ш?кірттерімді м?лдем танымай ?алдым. Ала??а жас?анып шы?­?андай болды. Олар?а не к?рінгені мен ?шін сол к?йі ж?мба?. Команда м?шеле­рі­ні? барлы?ы м?мкіндіктеріні? ?штен бірін ?ана пайдалана алды. Тіпті халы?аралы? ойындарда ?бден шы?дал?ан шебер Исламханны? ?зі «?ш» деген ба?а?а ой­на­ды. Мені?ше, жігіттер ?лі психоло­гия­лы? т?р?ыда баптарына келе алмай жа­тыр, – деп а?ынан жарылды. Осы ойын­нан кейін жастарымызды? а?а жатты?­тыру­шысы Сергей Боровский.

Алайда ?збектермен бол?ан кездесуде де жігіттеріміз жетістіріп ?ары? ?ылмады. Бір ?ызы?ы, ?збекстан ??рамасы б?л тур­нирге негізінен 19-20 жаста?ы жас?спірім­дерін алып келген. Я?ни, олар – бізді? жігіт­терден бір-екі жас кіші. Ал жас?спірім­дер арасында?ы турнирлерде бір жасты? ?зі ?лкен р?л ат?аратынын футбол маман­дары жа?сы біледі. ?кінішке ?арай, сол ар­ты?шылы?ымызды да пайдалана алма­ды?. Бірінші турда дода ?ожайындары ре­сейліктерді? ?здерімен те? т?скен ?збек футболшылары ?аза?стан ?а?пасына жал­?ыз голды 71-ші минутта со?ты.

??рамаларына ?арсы ?алтырап шы??ан жастарымыз ерте? «К?ртамыс ??рлы?ты– Негізі, ойын та?дырын жекелеген фут­бол­шыларды? шеберліктері шешіп кетті. ?кінішке ?арай, бізге ?збек футбол­шыла­рыны? бойларында?ы осы шеберлік ?а­сиеттер жетіспей т?р. Оны? ?стіне, бізді? жі­гіттер ?лі де психологиялы? т?р?ыда бап­тарына келе алмай жатыр. Оларды? иы?ын бір ауыр ж?к басып т?р?ан сия?ты. ??дды бір, ая?тарын шегелеп таста?андай. Олар?а кішкене еркіндеу ойнау керек. Тіпті команданы? к?шбасшысы Исламхан да ?з ?абілетіні? 30-35 пайызын м?мкіндігін ?ана к?рсетуде. Та?ы ?айталап айтамын, бізді? басты проблемамыз — психоло­гия­ны? ?лсіздігінде. Ал физикалы? дайынды­?ымыз 90 минут?а жетеді, – деп а?талды осы ойыннан кейін а?а жатты?тырушымыз Сергей Боровский.

 

И?, а?а бапкерімізді? б?лайша а?тал?а­нына ж?н болсын. Егер Достасты? кубогы секілді додалар?а психологиялы? т?р?ы­дан дайын бола алмаса?, онда ерте? Еу­ропа біріншілігіні? іріктеу турнирінде ?айт­пекпіз?! ?ыр?ызстан мен ?збекстан ?» азулы командаларымен ?алай ойнама??! Исламхан ?з ?леуетіні? 30-35 пайыз м?м­кіндігін ?ана к?рсетіп жатыр екен. Ендеше неліктен бас?а ойыншылар?а м?мкіндік бермейді. Сол кезде Бауыржан да намыс?а тырысып, келесі кездесулерде барын са­лар еді ?ой. Айта кетейік, «Тараз» футбол клубыны? бас бапкері Любко Петрович ел біріншілігінде м?ндай т?жірибені ара-т?ра пайдаланып т?ратын. Сондай саба?тардан кейін Исламханны? ?айта ??лпыр?анына талай ку? бол?анбыз. 

Біз Сергей Боровскийді осал жатты?­тырушы демейміз. Кезінде Белоруссия ?лт­ты? ??рамасыны? ?зін бапта?ан білікті маман. Біра?, ойланып к?рейікші, Боров­ский­ден отанды? бапкерлерді? ?ай жері кем?!

 

?ыр?ызстан (U-21) — ?аза?стан (U-21) – 1:3

Голдар: Мамбеталиев, 42 — Лунин, 5. Исламхан, 84-пен. М?ртазаев, 87.

?аза?стан (U-21) — ?збекстан (U-21) – 0:1

Гол: Искандеров, 71.

Автор: ?зиз Ж?МАДІЛ

http://alashainasy.kz/

 

Рубрика: