Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Естері?ізде болса, бала кезде ?лдарды? б?рі ?арышкер болуды армандаушы еді, ал ?ыздар ?здерін болаша?та ?нші немесе ата?ты актриса ретінде к?ретін. Ал Рустави ?аласында (Грузия) орналас?ан ?лемдегі е? та??ажайып балаба?шада?ы балаларды? б?рі бір ауыздан келешектерін аспанмен байланыстыруды армандайды:  б?л жердегілерді? барлы?ы болаша? ?ш?ыш пен стюардессалар. Неге десе?із, Гари Шапидзе есімді азамат есептен шы??ан ЯК-42 ?ша?ын балаба?ша?а айналдыр?ан екен.

Б?гінде бала?айларды? е? ?лкен ойыншы?ына айналып ?лгерген б?л ?ша? жа?ында ?ана Georgian Airways компаниясыны? жеке меншігі болып келді. Алайда, балаба?шаны? ?азіргі директоры Гари Шапидзе ?зіндік ерекшелігі бар мектепке дейінгі білім беру мекемесін ашпа? оймен осы ?ша?ты сатып ал?ан.

?рине, ?ша? интерьері аз да болса балаба?ша?а сай етіліп жабды?тал?ан. М?нда к?птеген ойыншы?, саба? о?у?а арнал?ан ?стелдер пайда болды. Біра?, ?ш?ыштар кабинасы еш ?згеріссіз ?ал?ан!

Б?лдіршіндерге ?ш?ыштарды? кабинасында болып, мы? жарымнан аса батырманы ?стап, оларды санап к?ргеннен бас?а та?ы не ?ызы?ты болуы м?мкін?

?ша? салонында бір уа?ытта 15 бала ж?ре алады. Батырма панельдерінен б?лек м?нда ?р т?рлі тетіктер мен то? аудар?ыштар м?мкіндігінше са?тал?ан. Б?ны? жас ?ш?ыштарды? моторикасыны? дамуына септігін тигізетіні с?зсіз.

Шапидзе ?ша?ты жабды?тау?а бірнеше ай ж?мса?ан. Дегенмен, оны? е?бегі зая кетпеді: тамсандырарлы? балаба?ша тек кішкене б?лдіршіндерді? к??ілінен шы?ып ?оймай, ата-аналар?а да ?атты ?нады.

Гари Шапидзе ?з арманын іске асыр?анына ?те ?уанышты. Оны? айтуынша, балаларды? жа?а топ?а ?йренуі к?біне ?иын?а со?ады, біра? м?нда?ы ?згеше дизайн мен мерекелік атмосфера олар?а к?птеген психилогиялы? м?селелерді ?здігінше шешуге к?мектесіп жатады екен.

Дайында?ан: Ер?али Елдос

http://massaget.kz/travel/vokrugsveta/7251

Рубрика: