Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

М?ндай мекен ?лемде жал?ыз! Та? ?алма?ыз, ?йткені б?л шынында да та??ажайып ??былыс!

??ірді? м?ртебесін Хьюго Мартинні? бір ауыз с?зі ар?ылы-а? таныту?а болады.Ол: «Ата?ты Тол?ындарды бір-екі рет суретке т?сірмейі?ізше, ?зі?ізді пейзажды? суретшімін деп атауы?ыз?а ха?ы?ыз жо?» деген екен. Жеткілікті емес пе? Жарайды, ендеше сіздерге Тол?ын туралы деректер легін ?сынамын.

Тол?ын (The Wave) — Америка ??рама Штаттарында?ы Аризона мен Ютаны? шекарасында?ы Колорадо Шо?ысында орналас?ан ??мда?ты тау т?зілісі. Атал?ан мекен ?зіні? к?ркем, адыр-б?дырлы пішіндеріні? ар?асында саяхатшылар мен фотографтарды? арасында ке? таныл?ан.

Тол?ын 190 миллион жаста?ы Навхо ??мдауытынан т?рады. Ерекше ??былысты зерттеген ?алымдар к?рі ??м т?белер ?за? ?асырлар барысында тік ж?не к?лдене? текшелі жартастар?а айнал?анды?ын айтады. Ал жел мен жауын-шашын ?азір біз тамашалап отыр?ан ?серлі к?ріністі ?алыптастыр?ан екен.

 

Тол?ынны? ж?мса? ??мда?тары сын?ыш келеді. Сонды?тан «тау ?стірттерін» абайлап ?ана басу керек.

 

Тол?ындарды суретке т?сіруге е? ы??айлысы — т?с ау?ан ша? немесе о?ан бір са?ат дейін ж?не кейін. ?йткені д?л осы уа?ытта орталы?та еш?андай к?ле?ке болмайды. Десе де, драмалы?, ерекше фото жаса?ы?ыз келсе, та??ы ж?не кешкі к?ле?келер к?мектесе алады.

Тол?ынны? батыс жа?ында «Екінші Тол?ын» деп аталатын та?ы бір жер бар. Ол жерді? т?стері ?лсіздеу ж?не аума?ы ша?ын болып келгендігімен, келушілерді? назарынан тыс ?алмайды.

Аризонды? Тол?ынны? аума?ына кіру о?ай шаруа емес. ?йткені, ол жерге к?ніне жиырма адам?а ?ана ая? басу?а р??сат берілген. Б?гінде н?зік ??м ??рылысын са?тап ?алу ?шін ірілі-?с?аты к?птеген іс-шаралар ж?ргізіліп жатыр.

http://massaget.kz/travel/narodymira/7434

Рубрика: