Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Бразилияны? Баия штатыны? ж?регінде Шапада-Диамантина атты ?лтты? саяба? орналас?ан. Шіркін-ай! Ол ??ірді? с?лулы?ын с?збен жеткізу м?мкін бе кен!? Саяба?ты? сана?а сыймастай с?лулы?ын, не болмаса, а?ылмен ?лшенбейтіндей ?ажайыбын к?збен к?ру ар?ылы ?ана л?ззат ала аласыз. Ол к?н де алыс емес шы?ар… Ал ?азірше, біз ?сын?ан м?лемттермен таныс бола ж?рі?із…

Аспанмен талас?ан ас?ар-ас?ар таулар, с?луды? кірпігіндей тізілген шыршалар, ерке ?ызды? к?лкісіндей сы??ырлап а?ып жат?ан б?ла?тар мен ?зендер, бикітен ??лап жат?ан сар?ырамалар ж?не ??ірді? ?зінше бай ?сімдіктер мен жануарлар ?лемі к?птеген туристерді? ?айта-?айта іздеп келетін саяба?ыны? с?нін келтіріп т?р.

Шапада-Диамантина саяба?ыны? т?л??жаты — «Си?ырлан?ан ??ды?».Тіпті, екеуіні? есімі ?атар аталады. ?йткені, б?л ?лкені Жер шарына танымал еткен — осы та??жайып ??ды? болатын

Ба?та?ы ?арапайым таби?и ??гірлерді? бірінен 80 метр тере?дікке т?сер болса?ыз, к?з алды?ызда м?лдір сулы аса ?лкен емес ??ды? шы?а келеді. Бір ?ара?анда, к?дімгі ??ды?тан еш?андай айырмашылы?ы жо? сия?ты…

Жо-жо?! Олай емес! ??ды?ты? ерекшелігі бар! «Си?ырлы ??ды?ты?» си?ырын с?уір-?арк?йек айларында са?ат 10:30 бен 12:30-ды? аралы?ында ?ана к?руге болады. Б?л уа?ытта к?н с?улесі ??ды?ты? ішіне «кіріп», су бетіне т?седі. Сол с?тте Си?ырлы ??ды? к?н с?улесін «сындырып», ??гір ?абыр?аларына жылтылда? зе?гір да?тарды серпіп, айналасын н?зік жа??т с?улеге шомылдырады.

Суды? м?лдірлігі мен с?улені? ?ткірлігі соншалы?ты 40 метр тере?діктежат?ан ж?здеген жылдар б?рын ш?гілген а?аш ?алды?тарын аны? к?руге болады.

Б?л к?ріністі тамашалау?а ниет білдір отыр?ан ?ауымны? санында шек жо?. Сонды?тан, айма?ты? с?лулы?ын са?тап ?алу ма?сатында ?лтты? саяба?ты? ?ызметкерлері к?птеген тос?ауыл шараларын ?йымдастрып отыр. Си?ырлы ??ды?ты? ішіне арнайы топпен ?ана кіруге болады. ?рине, шомылу?а да тиым салын?ан.

http://massaget.kz/travel/narodymira/7373

 

Рубрика: