Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

АСТАНА. 8 ?а?тар. BAQ.KZ – ?азіргі та?да Швецияда 250-ден астам ?аза? ?мір с?ріп келеді. Онда т?ратын аз ?аза?ты? б?гінгі ?міріне ??ілу ?шін Ша?атай ?улетіне хабарласты?.

 

Швеция ?аза? ?ауымдасты?ыны? т?ра?асы Шы??ыс Ша?атайды??гімеге тарт?анымызда, ол Швецияда?ы ?аза?тарды? басым б?лігін жастар жа?ы ??райтынды?ын жеткізді. Оны? айтуынша онда?ы мектептер негізінен швет тілі мен а?ылшын тілін негіз ететіндіктен ?зі бас?арып отыр?ан ?аза? ?ауымдасты?ы жанынан мектеп табалдыры?ын жа?а атта?ан балалар?а ?аза? тілін ?йрететін мектеп ашылыпты. ?аза? биін ?йрететін орталы? та осы ?о?амны? ?арама?ында екен. Шы??ыс Ша?атайдан онда?ы ?аза? жастарыны? атаж?рт?а бір жолата келу ойыны? бар, жо?ын білдік. Оны? айтуынша онда?ы ?аза? жастарыны? еш?айсысы ?аза? еліне табан тіреп к?рмеген екен. Ынта танытушыларды? к?бі ?аза? тілін білмейтіндіктерінен ?ысалатын к?рінеді. Сонды?тан да Швециядан ?аза? еліне бір жолата к?шіп келгендерді? ?атары жо? болып шы?ты.

 


Абд?ллах Ша?атай: ?аза?стан азатты?ын ал?аннан кейінгі ал?аш ?ткен Д?ниеж?зі ?аза?тарыны? ??рылтайына ?атыс?аннан бері атаж?ртпен етене араласып келемін. 22 жылда ?згерген д?ние к?п. ?аза? елі ?арыштап дамыды. Десе де, ?аза?ты? ата к?сібі – мал ба?у ?ой. Ауылдарды ?а?ыратып бос ?алдырмай, барлы? болып жат?ан д?ниелерді сол ауылда?ы адамдар?а жеткізу керек еді. Жар?ыра?ан ?сем ?ала керек. Біра?, ауылды дамыту тіпті де ма?ызды деп ойлаймын.
Са?ипжан Ша?атай: Біз Швеция?а бар?анымыз?а биыл 48 жыл болды. Бір ?ызымыз Швецияны? П?кістанда?ы консулы болып ж?мыс жасайды. Жастарды? ?аза?шасы жа?сы емес. ?кінішке ?арай, біз тіл жа?ынан ма?тана алмаймыз. ?лтымызды? ?зге д?ст?рі мен ?детін балаларымыз бойына жа?сы сі?ірген. Дінді де берік ?станады. Мешітіміз бар. Атаж?рт?а к?шіп келу жа?ында бізде ?иыншылы? к?п. Е? ?лкен ?иынды? кирилл ?арпі. Бізді? балалар кирилл жазуын о?и алмайды. ?аза??а тезірек латын?а к?шу керек деп есептеймін. Балаларымыз «?аза?пыз» деп шаттанып бар?ан жерінде айтып ж?реді. Екінші жа?ынан, ?аза?стан?а бару ?шін алдымен орыс тілін жа?сы ме?геруі? керек екен. Сонды?тан да осы жа?тан біз к?п ?иналамыз.

Майг?л С?ЛТАН

http://www.baq.kz/diaspora/471

Рубрика: