Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Маусым ауыс?ан сайын с?н ?леміні? жа?алы?тарын к?зден таса ?ылмайтын с?н?ой с?луларды 2013 жыл?ы с?нні? ?андай болатынды?ы ?ызы?тыратыны айтпаса да т?сінікті. Сонымен…б?л жыл?ы с?н ?андай?

Бас киім. Негізінен ер адамдар?а тиесілі кепеш бас киімдерді? ?ыздарымыз?а ауыс?анына да біраз уа?ыт ?тті. Дизайнерлер б?л жылы осындай стильдегі кепкілер басты назарда дейді. Тіптен м?ны к?н к?зінен ?ор?айтын к?з?йнектермен жарастырып киюге болады. ?сіресе, спортты?, casual стиліндегі киімдермен кигенде ы??айлы. А? терісінен тігілген ??ла?шындар да с?ннен кетпейді. Мust-have стиліндегі то?ыма ш?пкелер кез келген ауа райында ы??айлы.

Ая? киім. Т?ла бойыны? с???а?, ал ая? алысыны? ?демі к?рінуін ?аламайтын ?йел жо? шы?ар. Ол ?шін ая? киімі?ізді? ы??айлы ?ана емес, тал?ам?а сай с?нді та?далуы да басты р?л ат?арады. А?ымда?ы жылы етіктерді? к?птеген ?лгілері с?нге шы?ты. ?ыс?а ?онышты етіктерді ш?лы? немесе гольфпен киюге ?бден болады. А? терісінен тігілген ?онышы бар б?те?келер ая?ты жылытып ?ана ?оймай, с?н бере т?седі. Ая? киімні? ?кшесіні? биіктігі ма?ызды емес, тек ж?руі?ізге кедергі келтірмейтін ?рі ?демі болса бол?аны.

К?йлек. ?зынды?ы тізеден т?мен т?сетін к?йлектер ал?ан ж?н. Ашы? жасыл, ?ызыл, сары, ал?ызыл т?стер с?нде. Жа?асы шілтермен к?мкерілген  атлас, шифон, жібек, ма?та маталы к?йлектер ?лкен м?нге ие болады. «Карандаш», клёш, «тюльпан», «трапеция», «плиссе» стильдері с?нді болып табылады.

Жемпір. Fair isle стилімен ?демі ?рнекті то?ыма то?ыл?ан бірнеше т?сті жемпірлер – к?н сал?ында таптырмайтын киім. Аталмыш стиль ?азір тек жемпірлерде ?ана емес, бас киім, шарф, с?мкелерде де к?рініс тап?ан. К?нделікті киюге жарамды м?ндай жемпірлерді джинсы немесе бас?а да шалбармен, классикалы? белдемшелермен де кие аласыз.

Шалбар. К?нні? сал?ын ша?тарында шалбар н?зікжандылар ?шін ы??айлы да жылы киімдерді? бірі. Биыл ретро стиліндегі клёш шалбарлар с?нге ?айта оралды. ?ыс?а бала?ты шалбарлар да киген киімі?ізге ?арай с?ні?ізді ай?а?тай т?седі. С?нгерлер оларды т?рлі-т?сті ш?лы?тармен киюді ?сынуда. Бала?ы ке?   шалбарлар ?йелге т?н образды на?тылай т?седі. Бар?ыт матадан тігілген шалбарлар биыл?ы жылды? жа?алы?ы десе де болады.

С?мке. ?йел затыны? ж?мба?ты?ын са?тап ?алатын затты? бірі – с?мке. ?ою ?ызыл, жасыл, к?к т?сті с?мкелер д?кен с?релерінде к?п. Дегенмен, егер сіз жас болса?ыз, ?ыз?ылт сары немесе маржан т?стес с?мкелерге басымды? бері?із. Б?л маусымда с?мкені? пішіні де ерекше м?нге ие. Жо?ар?ы жа?ы с?л созыл?ан тік б?рышты ?ол с?мкесі ж?мыс?а ?ста?ан?а ы??айлы. Иы??а асылатын орташа ?лшемдегі жартылай домала? с?мкелер пальтомен де, тері, тіптен мамы? к?ртешелермен ?стау?а жарасымды.

Ма?пал Ж?МАШОВА  http://nurastana.kz/?p=11322

Рубрика: