Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Астана. 10 ?а?тар. Baq.kz-Кедедік Ода?, Еуразиялы? біры??ай ке?істік дегенні? идеясы жаман емес-ау, біра? еліміз осы процеске ішкерлеп енген сайын терістіктегі «??дайы к?ршіні?» к?ш к?рсетуі де жиілей бастады. Сарапшылар б??ан дейін де Ресей ?з м?ддесі ?шін ?аза? ?нерк?сібін т?ншы?тырып тастау?а дайын екенін талай айт?ан. Ол ?шін «Росмемба?ылау» санитарлы?, техникалы? талап сия?ты толып жат?ан сылтауларды ке?інен ?олданатын болады. «КАЗАЛКО» ассоциациясыны? президенті ?міржан ?алиевті? Tengrinews.kz тілшісіне берген с?хбаты осы с?зімізді та?ы бір д?лелдей т?скендей.

Ол ?аза?станны? алкоголь ?німдеріні? экспорт?а шы?уына Ресей ?олдан жасал?ан кедергілер ?ойып отыр?анын айтады. М?селен, 2013 жылды? 1 ?а?тарынан бастап Ресейде спірт ж?не к?штілігі 25 градустан асатын алкоголь ?німдерін тасымалдайтын к?ліктерді? б?рі арнайы лицензия алуы керек деген за? к?шіне енген. «Ол, я?ни, ?аза?станды? ?ндірісшілер ?з к?ліктерімен Ресейге ара?-шарап тасымалдай алмайды деген с?з. Сонда ?аза? к?лігі шекарадан ?те алмайды. ?йтпесе, кеден бекетінде барлы? тауарды Ресейде р??сат берілген оларды? к?ліктеріне ?айта тиеу керек екен. Б?л ?осымша шы?ын, ?осымша кедергі», — деді ?алиев.
Сарапшы Ресей м?ны ?з нары?ын ?ор?ау ?шін ?дейі жасап отыр дейді. Біра?, ?алай бол?анда да, Кедендік Ода??а ?атысушы ?аза?стан?а ?арсы м?ндай ?адамны? жасалуы ?ділетсіздік деп санайды. «Олар егер осындай норма ?ойса, онда ?аза?станды? тасымалдаушыларды? да лицензия алуына жа?дай жасау керек еді. Біра?, олар ?аза?станды? тасымалдаушыларды лицензиялау м?селесін м?лдем ?арастырма?ан». Бір т?сініксіздігі, керісінше, Ресей жа?тан келетін алкоголь тиеген к?ліктер к?ндіз-т?ні ?аза?стан?а еш кедергісіз а?ыла кете береді.
«Кедендік Ода? ж?мыс істегелі ?аза?стан Ресей мен Беларусьтен келетін алкоголь тасымалдарына ?атысты барлы? шектеулерді алып тастады. Ал, біра?, содан бері ?ш жыл ?тсе де, Ресейде ?аза? алкоголін тасымалдау?а ?ойылатын шектеулер ?лі толы? алынбай келеді» деді ол ашынып.
Сондай-а?, ?аза?стан жа?ы Ресейге экспорталатын ?р литр ара? ?шін 420 рубль (2 мы? те?ге) «?амтамасыз ету салы?ын»(?) т?леуге міндетті екен. Мысалы, ?аза? жа?ы Ресейге 1 миллион те?гені? тауарын ?ткізсе, ол ?шін 3,5 миллион те?ге ?амтамасыз ету т?лемін т?леуге тиіс. Ресей б?л а?шаны 7-8 айдан кейін ?айтару?а у?де береді. Біра?, б?л дегені?із орасан сома емес пе? Ондай ж?кті кез-келген к?сіпорынны? к?тере алуы екіталай»,– деді ?алиев. Шынын айтса?, б?л осындай ??йтыр?ылы?тар ар?ылы ?аза?станды? бизнесті ашы?тан-ашы? ?анауды? к?п т?ріні? бірі емес пе?!
«КАЗАЛКО» ассоциациясы осы т?йіткіл бойынша Ресей билігіне де, Еуразиялы? экономикалы? комиссия?а да ша?ым т?сірген. Біра?, орыс жа?ы ештеме естімегендей тым-тырыс.
Ал, ?аза?стан мен Беларусь арасы тіпті сора?ы. «Беларусьте алкоголь ?німдеріне мемлекеттік монополия жариялан?ан. Біз ол жа??а фура т?гілі, бір ж?шік ара? та ?ткізе алмаймыз.Сонды?тан, осы м?селені Ресей мен Беларусь билігіні? алдына, Еуразиялы? экономикалы? комиссияны? алдына ?абыр?асынан ?ойып отырмыз»,– деді сарапшы.
Д?улет?али Асауов   http://baq.kz/news/21679

Рубрика: