Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Б?гін біз ?зімізді ?зіміз еркелетуді? жолдарын ?арастырамыз. ?зімізге де к??іл б?летін кез жетті. Ауыр ж?мыс к?ні сізді шаршатса, мына ке?естерді пайдаланы?ыз.

К?піршіктелген ысты? ванна ?абылдап т?ры?ыз

К?рделі ж?мыс к?ні шаршатса, к?піршіктелген ысты? ванна сізді? к??ілі?ізден шы?уы м?мкін. Б?рін ?мыты?ыз! Сізде ерте? ма?ызды кездесу болса да, б?гін бір жанды ?атты ренжітіп алса?ыз да, басты?ы?ыздан ?рыс естісе?із де… Ой сізді шаршат?ан болар. Одан да с?йікті иісі?ізбен балауыз шамын жа?ып ?ойып ванна ?абылда?ыз. ?ала шуы мен машиналар дауысы естілмес ?шін с?йікті музыка?ызды ?осып ?ойы?ыз. Тек ?уен жай бол?аны д?рыс.

С?нді жа?а киім сатып алы?ыз

Ж?мысы?ыз ?сіп, ?осымша сыйа?ы алды?ыз ба? Ал ?сті?ізде — 2012 жылдан ?ал?ан «ескі» киім! ?ріптестері?із сіз ке?сеге кіріп келгеннен ?андай киімде келетіні?ізді елестетіп отыратын болар. Адамны? к?ркі бол?ан ш?берегі?ізді жа?арты?ыз. Тек бес к?н ?ана ?ызы?ын к?ріп, кейін бір жерінен кемшілігі пайда болатын арзан ба?ада?ы киімдерге жоламау?а тырысы?ыз. Одан да ?ымбаттау киім іліп алы?ыз. ?рине, ?алта?ыз к?терсе… Д?йсенбіден ж?ма?а дейін ?й бетін к?рмей е?бектенесіз! Е?бегі?із жанып, жа?сы жала?ы да алып отырсыз. Неге киімі?ізді жа?артып, ?зі?ізді ?зі?із еркелетпеске?

С?лулы? салонына барып т?ры?ыз

«Со??ы рет м?нда ?ашан бас с??ып едім?» деп ойланып отырсыз ба? Той?а баратын кезде ме? Ал той?а барма?аны?ыз?а ?анша болды? К?п! Демек сіз б?л орын?а анда-санда бас с??асыз. Тек бет тазалатып ?ана ?оймай, тырна?тары?ыз?а, шашы?ыз?а да к??іл б?лі?із.

Д?мді та?ам ?зірле?із

Ас м?зірі?ізде б?рын болма?ан та?амды дайында?ыз. К?нделікті астан ы?ыры?ыз шы?са, жа?а бір д?ниені ойлап табы?ыз. Ол ?шін интернет пен кітап?а ??ілуді? ?ажеті жо?. Шама?ызды? келгенінше ?зі?із жа?а та?ам жасап шы?ары?ыз.

С?йікті?ізбен кездесі?із

К?рделі к?нні? ауыртпалы?ын басуды? бірден-бір жолы — с?йікті жанмен кездесу. О?ан к?ні?ізді? ?алай ?ткендігін айты?ыз. ?зінен де с?ра?ыз. Болмаса болаша? жайлы сыр шертіп ?иялдау ар?ылы тыны?ы?ыз.

Дайында?ан: А?ерке ?білхан

http://massaget.kz/bastangy/psihologiya/7132

Рубрика: