Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

?р?айсымыз да шешімі ?иын жа?дайда ?алуымыз м?мкін. Ешкім де ?ателіксіз ?мір с?рмейді. Сын?а тек рухы мы?тылар ?ана орынды жауап бермек. Ерлік к?рсеткендерді айтамыз, ?лгі етеміз, ал ?ор?а?ты?ты к?рсетіп, м?ны? б?рыс екенін неге айтпаймыз? Ендеше ?лемдегі е? та??аларлы? ??гімелерді баяндайы?. ?ор?а?тарды? жа?дайдан шы?у ?рекеті былай екен…

1.  «Кеме су астына кетті! Есіктерді жабы?дар!»

1948 жылы «Энн» ж?не «Хэмптон» кемелері со?ыс?ан кезде а?ыма?ты? болыпты. «Энн» деп аталатын кеме су?а батып жат?ан кезде бортта?ы 100 жолаушы т?тті ?й?ыда бол?ан. Кеме ж?ргізуші команданы? ?ор?ып, аман ?ал?ан екінші кемеге жаппай ?мтыл?аны на?ыз біліксіздік, а?ылсызды? бол?ан. Жолаушылар туралы ойлауды былай ?ойып, есіктерін тарс кілттеп кеткендіктері де естеріне т?спеген. Абырой бол?анда б?лар?а таяу айма?та ??т?ару кемесі болып, барлы? адам ??т?арыл?ан. ?ор?а?ты?ы ?шін «Энн» матростары т?гелдей сот алдына ша?ырылыпты…

2.  «Тынышталы?дар, балалар! Б?л ж?й ?ана жер сілкінісі…»

Фан Мезонг ?ытайда орта мектепті? ?арапайым м??алімі болатын. Саба? кезінде жер сілкінісі сезілген кезде ол балалар?а шуламауын айтып, ?зі сыныптан шы?ып кеткен. Шы?ып кеткен со?, балалар?а ?айта барып, б?рін шы?ару?а оны? ж?регі дауалама?ан. С?йтіп, ?ор?ыныш басыл?ан со?, ол сотты? алдында ?иын жа?дай ту?анда ?згелерге ?арау?а м?мкіндігі болмайтынын, ?зіні? ?ана тірі ?алуын ойлайтынын на?ты айт?ан. Оны? тік айта сал?анына т?нті бол?андар да болыпты. Біра? мектептен ?уылуына ешкім де ?арсы т?рма?ан екен.

3.  ?ш?ыштар ?ша?тан бірінші болып секіреді…

Б?д жа?дай 1989 жылы со?ыс кезінде бол?ан. К?лкілі ?рі ?ай?ылы о?и?а ?рісі былай. Шы?ыс ж?не батыс Германияны? аума?ына Ресейді? Миг-23 жой?ыш ?ша?ы ?тіп кеткен. Дабыл ?а?ыл?ан со? б?тен ?ша?ты? бетін ?айтару ?шін ?ш?ан реактивті ?ша? пилоттары Миг-23 ?ша?ыны? ?ш?ышсыз екенін бай?айды. Б?рі де б?л жа?адан пайда бол?ан ?ш?ышсыз ?ша? деп ойлайды. Бірер мезеттен со? ?ша? бір т?р?ын ?йді? ?стіне ??лап, н?тижесінде ?й егесі ?аза табады. Ал негізі ?ша?ты Николай Скуридин есімді ?ш?ыш тастап секіріп кеткен болып шы?ты. Ол техникалы? а?ауы шы??ан ?ша?ты адам жо? жерге ??латуды? орнына ?ор?ынышын баса алмай ?аша ж?нелген. Ал со?ынан еш?андай да техникалы? а?ауды? болма?анын тексерушілер басып айтыпты.

4.  Адам ??т?армаса, м?зтау?а ж?гіну керек…

Тарихта м?зтау?а со?ысып, су астына кеткен тек Титаник ?ана емес. Сондай бір т?тенше жа?дай ертеректе, 1849 жылы болыпты. «Ханна» деп аталатын кеме ?лкен жылдамды?пен келіп алып м?зтау?а со?ысады. Бір ?ызы?ы, кемеде бір ?ана ??т?ару ?айы?ы бол?ан. Ж?не кемені? ж?ргізуші командасы осы бір кішкентай ?айы??а мініп алып кемеден ?зап кеткен.

Ал жолаушы адамдар матростардан ?айыр жо? екенін біліп, сол м?зтауды? ?зіне шы?ып алады. ??т?арушылар келгенше 4 са?ат отыр?ан олар аман-есен жа?алау?а барады. Ал ?ш к?ннен со? м?хит бетінде арлы-берлі шай?ал?ан ?айы? ?ре? келіп жетеді. Матростар дін-аман. Одан кейін де сот ісі басталады…

5.  «Мен заттарымды тастамаймын!»

Та?ы да бір те?іздегі апат. «Джедда» деп аталатын кеме Мекке ?аласына мы?да?ан адамды апара жат?ан кезде дауыл бола ?алады. Шай?ал?ан кемені? барлы? техникасы істен шы?ады. Дауыл басыл?ан кезде кемеде 4 ??т?ару ?айы?ы да жо? болып шы?ады. Оны кеме капитаны ?зіні? ?ымбат заттарын ??т?арып ?алу ?шін ты?ып ?ой?аны аны?талады. М?ны к?ріп ?ой?ан жолаушылар таласып ж?ріп екі ?айы?ты тартып алады екен. Бір ?ана ?айы?пен ?ашып кеткен капитан жол-ж?некей ?тіріктен ??рал?ан «керемет ??гіме» ойлап табады. С?йтсек, капитан кемедегі жолаушыны? барлы?ын да ?лдіге санапты. Ол ?зіні? бас?аруында?ы кемеге шабуыл жасалды деп, ?зін сол жауыздар ?лтіргісі келгенін айтуды ?й?арыпты. Н?тижесінде, жа?алау?а жал?ыз келген капитан та?даныстан тілін к?рмейді. Жа?алауда ?зі тастап кеткен кеме дін-аман т?р екен. Аны?ында, дауыл басыл?ан со? б?ларды? кемесіне жа?ын жерде ??т?арушы кеме болыпты. Капитанны? жа?дайын айтып ?уре болмаса? та, б?рі т?сінікті…

Дайында?ан: Арда? ??лтай http://massaget.kz/bastangy/psihologiya/7084

Рубрика: