Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

АСТАНА. 29 желто?сан. BAQ.kz — ?Р ?кіметіні? басшысы С.Ахметов же?іл дистилляттарды ж?не

?німдерді, керосинді, газойларды ж?не ?зге м?най ?німдерін экспорттау?а алты ай?а тыйым салды деп хабарлайды ?азА?парат

?аза?стан Республикасы ?кіметіні? ?аулысы №1694

2012 жыл?ы 28 желто?сан, Астана, ?кімет ?йі

Же?іл дистилляттарды ж?не ?німдерді, керосинді, газойларды ж?не ?зге м?най ?німдерін ?кетуге уа?ытша тыйым салуды енгізу туралы

2008 жыл?ы 25 ?а?тарда?ы ?шінші елдерге ?атысты тарифтік емес реттеуді? біры??ай шаралары туралы келісімні? 9-бабына ж?не 2009 жыл?ы 9 маусымда?ы ?шінші елдерге ?атысты біры??ай кедендік аума?та тауарларды? сырт?ы саудасын ?оз?айтын шараларды енгізу ж?не ?олдану т?ртібі туралы келісімні? 8-бабына с?йкес м?най ?німдеріні? ішкі нары?ында м?лдем жетіспеушілікті ж?не ба?аны? ?суін болдырмау ма?сатында ?аза?стан Республикасыны? ?кіметі ?аулы етеді:

1. Арнайы бензиндерден (КО СЭ? ТН коды 2710 12 210 0 — 2710 12 250 0) ж?не т?рмысты? пеш отынынан бас?а, же?іл дистилляттарды ж?не ?німдерді (КО СЭ? ТН коды 2710 12), керосинді (КО СЭ? ТН коды 2710 19 210 0 — 2710 19 250 0), газойлдарды (КО СЭ? ТН коды 2710 19 420 0 — 2710 19 480 0, 2710 20 110 0 — 2710 20 190 0) ж?не ?зге де м?най ?німдерін (КО СЭ? ТН коды 2710 20 900 0) ?кетуге алты ай мерзімге тыйым салу енгізілсін.
2. ?аза?стан Республикасы ?аржы министрлігіні? Кедендік ба?ылау комитеті за?намада белгі­ленген т?ртіппен осы ?аулыны? 1 тарма?ыны? орындалуы бойынша ба?ылауды ?амтамасыз етсін.
3. «?аза?стан темір жолы» ?лтты? компаниясы акционерлік ?о?амы (келісім бойынша) за?намада белгіленген т?ртіппен осы ?аулыны? 1-тарма?ын іске асыру ж?нінде шаралар ?абылдасын.
4. ?аза?стан Республикасы Экономикалы? даму ж?не сауда министрлігі белгіленген т?ртіппен:
1) осы ?аулыны? 1-тарма?ында к?рсетілген тыйым салуды? енгізілгендігі туралы Еуразиялы? экономикалы? комиссиясын хабардар етсін;
2) Еуразиялы? экономикалы? комиссиясыны? ?арауына осы ?аулыны? 1-тарма?ында к?рсетілген шараларды Кеден ода?ына ?атысушы бас?а мемлекеттерді? ?олдануы туралы ?сыныстар енгізсін.
5. ?аза?стан Республикасы Сырт?ы істер министрлігі осы ?аулы ресми жариялан?ан к?нінен бастап к?нтізбелік он т?рт к?н ішінде ?аза?стан Республикасыны? ?кіметі ?абылдайтын сырт?ы сауда ?ызметін реттеу ж?ніндегі шаралар туралы Еуразиялы? экономикалы? ?о?амдасты?ты? Интегра­циялы? комитетіні? Хатшылы?ын хабардар етсін.
6.Осы ?аулы 2013 жыл?ы 1 ?а?тардан бастап ?олданыс?а енгізіледі ж?не ресми жариялану?а тиіс.

?аза?стан Республикасыны? Премьер-Министрі С.АХМЕТОВ

 

 

Рубрика: