Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Балам, мен ?артай?ан ша?ымда д?л ?азіргі кезіме м?лдем ??самай ?аламын. Д?л сол с?тте мені д?рыс т?сіне біл. Мені? ?кем де солай бол?ан. Мен ж?нінде ?ашан да сабырлы болуы?ды тілеймін.

Тама? жегенімде ?алды?тарын абайсызда киімдеріме шашыратып алсам, ашулана к?рме. Ша?ай бауымды байлауды ?мытып кетсем, кезінде байлауды са?ан ?алай сабырлы?пен ?йреткенімді есі?е ал.

Б?рын к?п ты?дап жалы??ан с?здерімді ?айталап айта берсем, с?зімді б?лмей сабырлы?пен ты?да. Бала к?ні?де са?ан бір айт?ан ертегіні мы? ?айталап айтып беруден жалы?пайтынмын.

Жуындырып ?оюы?а м??таж бол?анымда мені кін?лама. Мен сені ес білгенге дейін шомылдыр?анмын.

Жа?а ?ылым-техника тетіктерінен, ?о?амда болып жат?ан жа?алы?тардан хабарсыз ?алсам, мені маза?тап к?лме. Бала кезі?де сен с?ра?ан «не ?шіндерді» жалы?пай т?сіндірген с?ттерімді есі?е ал.

?ол-ая?ымнан ?л кетіп, ж?руге шамам келмей ?ал?ан с?ттерімде, ?зі?ні? ?аз-?аз бас?ан к?ндері?ді есі?е ал. Мені демеп ж?р.

Кенет ??гімелесіп отырып, ??гіме та?ырыбын ?мытып ?алсам, ма?ан кейіме. Орны?нан т?рып кетпей, есіме т?сіруге орай бер. Е? бастысы ??гіме мазм?ны ма?ызды емес, сені? ?асымда ?за? отыр?аны? ?ымбат ма?ан. Мен со?ан ?ана ризамын.

К?ннен-к?нге ?артайып бара жат?аныма ?арап, м?сіркей к?рме. ?олдап-?уатта. Сені? тіршілік жолы? енді бастал?ан с?ттері?де ?алай желеп-жебегенімді ?мытпа.

Кезінде ?мір с?руді? жолын са?ан ?зім н?с?ап ем. Енді мені? со??ы сапарымды с?тті т?м?мдауыма ?ол?абыс ет. Сен ма?ан мейірім мен сабырлы?ы?ды сыйласа? бол?аны, са?ан ??мыр бойы ризамын, балам!

Дайында?ан: ?айсар ?ауымбек

http://massaget.kz/bastangy/psihologiya/7088

Рубрика: