Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Президент Н?рс?лтан Назарбаевты?  «?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік бас?ару ж?йесін одан ?рі жетілдіру туралы» жарлы?ына с?йкес, ?аза?стан Республикасы Е?бек ж?не халы?ты ?леуметтік ?ор?ау министрлігіні? К?ші-?он комитеті ??рылып, ?айта жаса?талып жатыр.

С?йтіп, к?ші-?он комитеті ?зіні? о баста?ы орнына ?айтып келді. ?зірге комитетті кім бас?аратыны, ж?мыс ба?дарламасы ?андай болатыны белгісіз. Біра?, ?міт ?лкен.

?міт — ?айта жаса?талып жат?ан к?ші-?он комитеті шетелдегі ?аза? к?шін бастап?ы ?ар?ынды ж?йесіне салып, атаж?рт?а орал?ан ?андастарды? ??жатты?, квоталы? м?селелеріндегі ол?ылы?тарды орнына келтіріп, к?ші-?он саласын ?а?азбастылы?тан арылтар.

Шет ?онып, ?иыр жайла?ан ?аза?ты жал?ыз Отан — ?аза?стан?а ?келу — стратегиялы? саясат! Алайда, со??ы жылдары осы стратегиялы? саясат?а сызат т?сіп, к?ші-?он то?ырап, бертінгі бірнеше жылда к?шіп келген а?айынны? ??жаттану мен квота алу м?селесі ?иындап кеткені рас.

Абай.кз а?паратты? порталы к?ші-?он м?селесін еш?ашан к?зден таса ?ылмай ?ркез назарында ?стап келеді. Осы т?р?ыда ?аза? зиялыларыны? форумын ?йымдастырып, к?ші-?он м?селесін арнайы тал?ы?а салып, билік орындарыны? назарына да ?сын?ан. Б?дан кейінде б?л м?селені жіті ?ада?алап отыратынымыз ха?.

Ендігі жерде Е?бек ж?не халы?ты ?леуметтік ?ор?ау министрлігіні? К?ші-?он комитеті кез келген м?селеде к?ші-?он саласында?ы ?о?амды? ?йымдар ж?не жекелеген азаматтармен а?ылдасып, бірлікте ж?мыс істейді деген ниеттеміз!

Жа?адан жаса?талып жат?ан комитетті? ісі -шетелдегі ?рбір ?аза? баласыны? атамекенге оралсам деген арманыны? ?анатына айналып, Отаным деп келген ?андасты? ?амын к?йттейді деп сенеміз!

Abai.kz тобы

 

Рубрика: