Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Елбасы  Н?рс?лтан Назарбаев Алматыда?ы резиденциясында ?дебиет ж?не ?нер ?айраткерлеріне президенттік ж?не мемлекеттік стипендияларды тапсырды. Сол бас?осуда мемлекет басшысы келешекте ?аза? тілін латын алфавитіне к?шіру отанды? м?дениетті дамыту?а орасан септігін тигізетінін атап ?тті.
— Б?л ?деріс жа?сы дайынды?пен ж?не ойластырылып ж?ргізілуі ?ажет. Осы орайда, XX ?асырда кириллица алфавиті негізінде ?аза? тіліндегі ?деби ж?не ?ылыми м?раларды? ау?ымды ?оры ?зірленгенін есте са?та?анымыз ж?н. Е? ма?ыздысы, ?аза?станды?тарды? болаша? ?рпа?ына арнал?ан халы?ты? осынау ?азынасы жо?алып кеткен жо?. Біз ?аза? тілін латын ?рпіне к?шіру ж?нінде мемлекеттік комиссия ??рамыз, – деді Н?рс?лтан Назарбаев.

Президент б?л жа?арулар бізді? шетелдік серіктестерімізді? назарын аударып отыр?анына то?талып ?тті.

— Кейбіреулер б?дан ?аза?станны? геосаяси арты?шылы?ыны? ?згеру «ай?а?ын» к?ргендей бол?аны м?лде негізсіз. О?ан еш негіз жо?. Б?л туралы мынаны айта аламын. Латын ?рпіне к?шу – ?аза? тілін дамыту мен жа??ыртуда?ы ішкі ?ажеттілік. ?ара??ы б?лмеден ?ара мысы? іздеуді? ?ажеті жо?, оны? ?стіне, ол онда еш?ашан болма?ан. 20-40-шы жылдары латын ?рпі ?олданыл?анын еске салып ?тпекпін. Б?рын?ы КСРО-ны? ода?тас он бес республикалары ішінен ода?ты? тарауына дейін ?шеуінде ?лтты? тіл латын тілі болып келген. ?аза?станны? еуразиялы? интеграция?а ?атысуына келсек – б?л бізді? принципті та?дауымыз. Біз д?рыс ба?ытта ал?а жылжып келеміз деп есептеймін, экономикалы? интеграция б?кіл ?лемні? міндеті болып саналады. Бізді? дамып келе жат?ан экономикамыз жа?а нары?ты талап етеді, сонды?тан біз саяси емес, экономикалы? интеграция?а ?адам басып келеміз. Елді? саяси егемендігі м?селесі тал?ыланбайды, – деді Елбасы  Н?рс?лтан Назарбаев.

 

?аза?параттан

http://www.minber.kz/2013/01/%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B-%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D3%A9%D1%88%D1%96%D1%80%D1%83/

Рубрика: