Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Астана. 14 ?а?тар. BAQ.KZ — Б?гін Астанада ?Р ?лтты? академиялы? кітапханасында «Сара са?ла?» атты кітапті? т?саукесер р?сімі ?тті.

 «Сара Тастанбек?ызы ?аза? ?дебиеті тарихында ?шпес із ?алдыр?ан ?з заманыны? ш?йір а?ыны. Ал Біржан мен Сара айтысы б?гінде ?ыз бен жігіт айтысыны? ?айталанбас ?лгісіне, ?аза? ?неріні? рухани м?расына айнал?ан. Б?л жина??а а?ын Сараны? ?ле?дері мен айтыстары, сонымен ?атар ?нерпаз ?ызды? ?нері мен ?мір жолын ар?ау еткен ма?алалар, естелік ??гімелер, а?ын ?неріне бас иген а?ындарды? ?ле?-жырлары топтастырылды», — дейді жобаны? жетекшісі ?рі идея авторы, ?аза?станны? е?бек сі?ірген ?айраткері, жазушы Ш?рбану Бейсенова.
«Негізі ол ?азіргі а?ындарша ?з ?ле?дерін жазып ?алдырма?ан, кезі келгенде ауызша айт?ан, солай тарат?ан. Со?ан кезінде бір жырында «?а?аз?а жал?ыз с?зім т?спеген со?, ?мтылып ?алар Сара ??р а?ыз боп» деп наласын да айт?ан екен. Сол с?зі бізге ?атты ?сер етті. Сол кісіні? ?ле?дерін жинастырып, б?гінгі о?ырман?а танытуды ?зімізге ма?сат т?тты?», — деп атап ?тті ол.
Т?саукесер р?сімге а?ын-жазушылар, Парламент депутаттары, белгілі зиялы ?ауым ?кілдері ?атысты.
Сара Тастанбек?ызы (1878-1916) — айтыскер а?ын. Ту?ан жері — ?азіргі Алматы облысыны? ?апал ауданы. Сара Тастанбек?ызыны? Біржан салмен айтысы ?асырдан ?асыр?а ?зілмей жал?асып келе жат?ан ?аза?ты? айтыс ?неріні? шо?ты?ы биік, к?ркем ?лгісі болып саналады. А?ынны? б?л айтыстан бас?а «Ж?рек», «Ашындым», «Арсала? а?а алдында», «Ж?рек сыры», « Жайлауда», « ?бішті? аруа?ына», « Хош бол, елім» секілді к?птеген ?ле?дері мен «Т?за?» атты дастаны бар.

http://www.baq.kz/news/21806

Рубрика: