Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

«?ыз ?ссе — елді? к?ркі» деген с?з бар. ?йел затын зерттеу мен оны т?сіну ?рдісі жігіттер ?ауымы жа?ынан то?тап, толастамайтын к?рестерді? бірі. Б?л к?ресті? к?шін к?бінесе жазушылар мен а?ындар ?ауымы ал?а жылжытады. Б?гін біз ?ан тобына ?арай бойжеткендерімізді? мінезі мен ерекшелігі ж?не кемшіліктері т??ірегінде ой б?ліспекпіз.

  • А ?ан тобында?ы ?ыздар:

Арты?шылы?ы: ауыр мінезді, м?л?йім, мейірімді, селбесім ж?мыс жасау?а ж?не ??рбан беруге дайын т?рады;

Кемшілігі: ?немі ?ам-?ай?ы ?стінде ж?реді, шыдамсыздау, рухы ?лсіз, сезімге берілгіш, ?атты намысшыл, ?мітін тез ?згіш келеді;

Ерекшелігі: ?зіне сенбейді, сонды?тан бас?алар?а да о?айшылы?пен сене бермейді.

Б?л ?ан тобында?ы ?йел заты на?ыз ізденушілерді? ?атарында ж?реді, ж?ректері сезімтал, махаббат?а жан-т?німен беріледі. Сезім, махаббат жа?ынан с?тсіздікке ?шыраса айырылысу туралы ??гімені ?здері бастайды. ?зіндегі барды? б?рін арна?анына ?арамай, ерекше батылды?пен барлы?ынан ?з еркімен бас тарта алады.

  • В ?ан тобында?ы бойжеткендер:

Арты?шылы?ы: к??ілді, сергек, н?зік, болаша??а ?мітпен ?арайды, ?немі айналасын дыр-ду?а б?леп ж?реді;

Кемшілігі: барлы?ына ?лгеруге тырысады, онысы іске аспай ?алады, ой?а ал?ан жоспарынан о?ай жериді, ? дегеннен-а? атын шы?арып, же?іске жеткісі келеді, іс-?рекеттері шектен шы?ы??ырап ж?реді.

Ерекшелігі: ?з-?зін жігерлендіру идеясы басым. Арманда?ан ж?мыстарын істейді, ?з-?зіне сенімі мол. Бас?аларды? олар жайлы пікірін к?п назар?а алмайды. Кей арулар аса сезімтал, бас?аларды? оларды шектеуін ?натпайды ж?не ?з мінезі, ?з ?алауы бойынша іс жасауды жа?сы к?реді.

  • АВ ?ан тобында?ы арулар:

Арты?шылы?ы: Бірер істі, жа?дайды т?сіну ?аблеті ?те жо?ары, ?немі белсенді, кешірімшіл, сезімге берілгіш ж?не ?з-?зін тізгіндеуді? шебері;

Кемшілігі: мінезі тез ?згереді, тез ашуланады, жина?ы емес, кішігірім істерге бола ?кпелегіш;

Ерекшелігі: Б?л ?ан тобында?ы ?йел затын мынадай екі т?рге б?луге болады. Бірі, жолы бол?ыштар. Олар айнала ?о?аммен, ортамен тез тіл табысады. Екіншісі, ?зілкеш, айналасын к?лкіге к?міп ж?ретіндер. Олар осы екі мінезімен ?з орталарыны? г?лі бола біледі.

  • О ?ан тобында?ы ?ыздар:

Арты?шылы?ы: ?зіне сенеді, сезіммен емес, а?ылмен ж?мыс жасайды, шыншыл, сергек, бар а?ыл-ойын ?мірін н?рландыру?а арнайды;

Кемшілігі: ашуы ?атты, ?зімшілдігі шектен ас?ан;

Ерекшелігі: ?здерін к?рсетуге ?мтыл?ыш, сырт?ы келбетінен олар кейде уайымшыл, кейде шынайылы??а бет б?рып, т?зімді адам болып к?рінгенімен, ішкі жан ?лемінде б?л екі мінез бірігіп кеткен. Олар ?иыншылы??а немесе айналада?ы болып жат?ан жа?дайларды? ?зіне ?аншалы?ты тиімді екенін тез ба?амдай алады.

?рине, бір-екі ауыз с?збен аруларымызды? жан ?лемін бейнелеу м?мкін емес. Бір бойжеткен – бір ?лем. Ашылма?ан планета сия?ты. Сонды?тан, ер азаматтарымызды? пейілі б?рін де сыйдырады, о? шешімін табу?а жетелейді деген ?міттеміз.

Дайында?ан: Мейіржан ?уелхан?лы

http://massaget.kz/bastangy/zhadnama/7300

Рубрика: