Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

В. Путин: «Отыры?ыз, Маша!» «Рахмет, Вова!» (Ресей президентіні? баспас?з м?слихатыны? стенограммасынан)


?лу жылы ешкім «Who is Mr.Putin?» деген с?ра? ?ой?ан жо?. Онсыз да белгілі. Осымен ?шінші м?рте та??а отыр?ан Владимир Путин билік ??р?алы он екі жыл

. И?, ол саясат сахнасына 2000 жылды? со?ында, ?азіргідей ?ыс мезгілінде, Жа?а жыл ?арса?ында шы??ан еді. Д?рысы, сол кездегі президент Ельцин жа?а жылды? ??тты?тау с?зінде Оны? атын ал?аш рет миллионда?ан к?рермен алдында атап, О?ан уа?ытша президент ?ызметін ат?ару міндетін ж?ктеп еді. Екімы?ыншы жылды? ?ысынан Кремльдегі е? жайлы орын?а жай?ас?ан Путин одан бері елдегі билікті уысынан шы?ар?ан жо?. Сол кезден бергі уа?ыт мерзімін «Ресейдегі Путин д?уірі» деп атаса да болар.

жауап іздеуі сия?ты. Сонымен… Кремль басшысы кездесуді ?деттегідей ?алжы?мен ?рлеуге тырысса да, б?л жолы оншалы?ты тартымды ?зіл айта алмады. Магаданнан келген тілшіні? денсаулы?ы жайлы с?ра?ына «Не дождетесь!» деп ?ойып ?алуы тосын естілді. Ресей президенті м?нымен шектелген жо?. Сыбайлас жем?орлы? туралы ы??айсыз с?ра?тар ?ой?ан Марина атты журналисті «Отыр, Маша!» деп т??ыртпа? болды. О?ан тілші де саспады. «Рахмет, Вова!» деп ?арап т?р. Осы ?ыс?а диалогты? ?зі Путинні? зиялы ?ауым?а деген, к?зі ?ара?ты ж?ртшылы?ты? Путинге деген к?з?арасын ай?ын а??артып т?р?андай. Владивостокты? Мария Соловьенко осы ?ыс?а диалогтан со? аса танымал тілшіге айналды. ?аламтор бетінде, блогтарда о?ан рахмет айт?андар мен ?олпаштаушылар к?п.
?йтсе де, б?л Путин осыдан он екі жыл б?рын та??а жа?адан отыр?ан Путиннен біраз ?згеше. Б?л – тілдік-лексикалы? ?орыны? аз-маз ?згерісі ?ана емес.
?азіргі Путин ?зіні? аспаннан салбырап т?спегенін, бас?алар сия?ты екі ая?ты ж?мыр басты пенде екенін к?рсетуге тырыс?аны бай?алады. Астраханьда бол?ан кезінде балы?шылар ?айы? ?стінен Путинді к?ріп, шошын?аннан шо?ыныпты-мыс. Путин осы о?и?аны жылы жымиып отырып, сырбаз к?йін б?збай ??гімелеп берді. Обалы нешік, діттеген жеріне жетті де: аудиторияда?ы біраз адам к?ліп, к??ілденіп ?алды. Дегенмен, алыс т?кпірдегі ?арта? ?стазды? президентке с?лем жолдауы, та?ы бір Аня атты келіншекті? с?лемі, Жерар Депардьеге Ресей азамтты?ын беру жайлы сыбыс, астраханды? балы?шыны? балы? аулау?а ша?ыруы, грузин журналисіні? шарап ішу туралы ?сыныс тастауы, «НТВ» тілшісіні? Путинні? ?ыздары туралы с?ра? ?оюы, Сахалиннен келген журналисті? Курилдегі бір аралды Путинні? атымен атауы да еште?е емес екен. М?ны? б?рі ?алма?иядан келген тілшіні? ?ызын ту?ан к?німен ??тты?тау туралы ?тініші асып т?сті. Путин 1200 журналисті аузына ?аратып ?ойып, ?олына ?алам алып, бір ?лде екі минут отырып, Кермен атты кішкентай ?ыз?а ??тты?тау с?здер жазды. Д?л осы жерде Ленин бейнесі еске т?скені-ай… М?ны? б?рі бая?ы ойында?ысын ашы? бетке айтатын, ?з дегенінен ?айтпайтын, ?арапайым орыс м?жы?ына етене жа?ын Путинні? имиджіне жа?аша ?? беріп, оны ?ара тобыр халы?тан жо?арыра? т?р?ан, ?ам?ор ?ке немесе сыпайы интеллигент бейнесінде к?рсетуді? талпынысына ??сайды. Ал б?л талпыныс ?аншалы?ты ж?зеге ас?аны ?зірге к??гірт. ?йткені орысты? даналы?ы «?алыбы?нан асып ?айда барасы?» дейді. Саясиландырыл?ан с?ра?тарды? азай?аны бай?алды: Ходорковский мен Лебедевті? аты бір-екі м?рте ?ана айтылса, «Дима Яковлевті? за? жобасы» туралы с?ра? жеті ?лде сегіз рет ?ойылды. Болды. Ресейде бас?а м?селе жо?! Осыдан онша?ты ай б?рын Сахаров пен Болотный ала?дарын се?дей со?ылыс?ан, билік ?кілдерімен тірескен шерулер бас?а елде ?ткендей, одан кейін оппозиция ?кілдеріні? ?йлеріне тінту ж?ргізіп, ?здерін ?амау?а ал?ан, ?удала?ан о?и?алар бас?а мемлекетте бол?андай… Ресейді? А?Ш-пен иы? те?естірер ба?талас екені осы жолы к?пе-к?рнеу ?шкереленді. Жергілікті ж?не шетелдік журналистер отыр?ан бас?осуда В.Путин ?зіні? ?олайына жа?па?ан кейбір с?ра?тарды? бір ?шын орайы келгенше А? ?йге апарып, тіреп ба?ты. Мысалы, ресейлік жетім балаларды америкалы? азаматтарды? асырап алуына тыйым салу?а ?атысты за? жобасы туралы с?ра??а жауап беру ?шін Кремль басшысы А?Ш-та?ы атышулы Гуантанамо т?рмесіндегі т?т?ындарды? ауыр жа?дайын сипаттады. «Ал Гуантанамода адамдар ауыр кісендермен ж?реді. Б?лкім, онда ?лі де адамдарды азаптайтын шы?ар» деген Путин т?рме мен бала асырауды? арасында ?андай байланыс бар деп санайды? Біра? Кремль басшысы м?ны? ара-жігін ашып айтпады. «Дима Яковлевті? за? жобасы» туралы Ксения Соколованы? с?ра?ына жауап бере отырып, Путин «Б?л за? А?Ш ?рекетіне Мемлекеттік Думаны? эмоционалды, ?йтсе де д?рыс жауабы деп білемін» деп ?ыс?а ?айырды.
РИА «Новости» агенттігі ?кіліні? Ресей-А?Ш ?арым-?атынасы туралы с?ра?ына орай Путин Ирак м?селесін, америкалы? ПРО ж?йесі туралы айта келіп, ?андай жа?дайда да Ресей ?зіні? ?лтты? м?ддесін ?ор?ауы тиіс екенін айтып ны?тады.
Los Angeles Times газеті тілшісі де «Дима Яковлев за? жобасы» жайлы с?ра?ты ?айталады. Путин америкалы? за?дарды? ресейлік балалар ???ы?ын ?ор?амайтынды?ын айтып, А?Ш халы?аралы? ???ы?ты? негізгі ?а?идаларын ая??а таптауда деп м?лімдеме жасады.
Жалпы, баспас?з м?слихатынан со? Ресейде шешілмес т?йін, жолы табылмас ты?ыры? жо?тай к?рінеді. Бір ?ана жауы… бар. Ол ?рине, Америка ??рама Штаттары. Б?гінгі Ресей кешегі КСРО сия?ты ?андай да бір м?селеде А?Ш-пен тайталасу?а ?зір екендігін бай?атады. Ал Путин кешегі Ленин сия?ты халы?ты? к?семге айналу?а ынты? сия?ты…

 

 

Г?лби?аш Омарова
http://www.turkystan.kz/

Рубрика: