Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

К?пшілік назарына ?сынылып отыр?ан басты к?рме — «Латын графикасында?ы ?аза? кітаптары» к?рмесі. М?нда ?ткен ?асыр, я?ни 1920 жылдары, Ке?ес ?кіметіні? ??рамына ?осыл?анда?ы елімізді? жазба м?дениетіні? ?ай ба?ытта даму ?ажеттігін к?рсететін ?лкен бас?осуды? н?тижесі к?рінеді. 1926 жылы ?зірбайжан, Баку ?аласында?ы ?лкен т?ркологтар съезінде елімізді? жазба м?дениеті латын графикасына ?ткен. ?алымдар т?рлі пікірлер айт?анымен, Орталы?ты? саяси шешімі ?аза?стан Орталы? Азияны? д?л ортасында т?р?анды?тан, оны? графикасы не шы?ысты? емес, не ресейлік емес, батысты? болсын деп шешіпті.

Сол жылдары жазыл?ан негізгі е?бектер:


«?аза?стан» к?ркем очерктер жина?ыАбай е?бектері


Жамбыл Жабаевты? туындылары: «С?раншы батыр», 1916 жыл?а арнал?ан е?бек

«?аза? Совет фольклоры»

«Батырлар жыры»

«Амангелді батыр»

К?птеген ?она?тарды? ?ызы?ушылы?ын оятататын ?аза? Советтік Социалистік Республикасыны? 1936 жыл?ы е? ал?аш рет ?абылдан?ан конституциясы


?.Сланов. «Арман а?ысы». Алматы, 1940 ж.


«Ж?мба?тар». ??растыр?ан С.Аманжолов. Алма-ата, 1940 ж.


А.С.Пушкинні? е?бектері (аудар?андар: ?. C?лейменов, Т.То??за?ов, Т.Жароков).?азіргі та?да елімізде ?айтадан осы латын ?ліпбиіне к?шу м?селесі ал?а ?ойылып отыр. Осы?ан орай Елбасыны? 2006 жыл?ы «?аза?стан халы?тары ассамблеясында» с?йлеген с?зі де к?рмеде к?рініс тап?ан.

_______________________________________________________________________

К?рме осы айды? со?ына дейін ж?мыс жасайды.
Адресі: «?ылым ордасы», Шевченко к?шесі, 28
тел: 8 (727) 272 87 88

Жалпы м?ражайлар?а кіру ??ны:
Балалар мен ?ОС ардагерлеріне тегін
О?ушылар — 50тг
Студенттер —70тг
?лкендер — 100тг

М?ражайды? сайты http://gylymordasy.kz/

Фото: Айн?р Ракишева

М?тін: Айжан К?рібаева

http://yvision.kz/post/315937

Рубрика: