Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

?лемдегі е? та?ам тал?а?ыш французды?тарды? дене бітімге байланысты бас ауыртатын м?селесі болмайды екен. Неге? Осы с?ра? жанына тыным бермей ж?рген жандарды? б?гін айы о?ынан тума?.

Сонымен, ?немі ?алыпты дене бітімін са?тап ?алу ?шін француз ?ыздары не жасайды екен?

Олар б?рін алдын-ала жазып ?ояды.

Француз ?ыздары алдын-ала 3 апта б?рын не жеу керек екендігін к?нделігіне жазып алады. Б?л арты? маймен к?ресуді? бастамасы ?ана.

Олар пиязды арты? маймен к?ресуді? басты ?аруы санайды.
Кез келген н?зік жанды ару «бірден азып кетсем ?ой» деп ойлайды. Б?рін пияздан бастау керек. Пайдасы мол к?к?ніс зат айналымын жа?сартады ж?не 48 са?атта екі не ?ш келіден айырады. Оны? дайындалу т?ртібі былай: Бір келі к?к пияз алы?ыз да тура?ыз. Шал?ан алып оны ?айна?ан су?а салы?ыз. Пиязбен аралас?ан шал?анды су 20 минут т?рсын. 20 минуттан со? оны екі к?нде екі са?ат сайын іші?із. Егер м?ндай суды ішуден жалы?са?ыз, шал?ан?а з?йт?н майын ?осса?ыз да болады. Тіпті лимон шырыны да арты?ты? етпейді.

Олар к?нделігіндегі тама?тану?а байланысты жазба?а жиі назар салып т?рады.

Жаны ?ала?ан н?рсемен айналысады. Арзан ?рі сапасыз ?німдерден ?ашады. ?німні? жарамдылы? мерзімі мен ??рамына ?атты назар аударады. Майлы тама?тан бас тарту?а тырысады.

Олар — тама? тал?а?ыш.

Та?ам?а келгенде та?да?ышты? ?абілетті? бол?аны д?рыс. Француз ?ыздары д?кеннен дайын ?німді сатып ала сал?анша, таза еттен бифштекс жасап жегенді денсаулы??а тиімді санайды.Т?релкедегі жарты та?амды аз-аздан жейді ж?не к?н сайын міндетті т?рде 2 таби?и йогурт жеп т?рады.

Олар фитнес-орталы??а бармайды.

Бізді? ханымдарды? санасында фитнес-орталы??а барып, терлеп-тепшіп жатты?у жасау ар?ылы азу?а болады деген ой ?алыптасып ?ал?ан. Ол рас ?ой. Біра? біздер к?ні бойы ая?ты аспаннан келтіріп жатамыз да барар жерімізге такси ар?ылы жетеміз. Француз ?ыздарынан айырмашылы?ымыз да осында жатыр. Оларды? м?ндай орталы??а бару?а уа?ыты да, ы?ыласы да жо?. Олар онсыз да к?ні бойы ?оз?алыста ж?реді. Жаяу ж?ргенді ?натады. Олар ж?мыста лифт ?олданбайды, керісінше, тепшекпен т?сіп шы?ады. Осыны? ?зі жатты?у емей немене? Та?ерте? т?ра салып жатты?у жасайды. Демек француз ?ыздарына фитнес-орталы?ты? т?кке де керегі жо?.

Олар к?нделікті ?мірде ?ата? стиль са?тайды

Француз ханымдары — ж?мысбасты жандар. Сонда да олар сауда жасау?а уа?ыт б?ліп жа?а піскен к?кіністерден тама? жасап та ?лгереді. Олар еш?ашан ж?мыста?ы ?зілісте д?мхана?а барып тама?танбайды. ?здерімен бірге салат не бас?а да же?іл та?ам алып ж?реді. Кешкі аста отбасымен ?осылып тама?танады. Оларды? кешкі астары же?іл болады. ?рине, нансыз! Картопты? орнына к?ріш жейді. К?к?ністермен к?п тама?танады. Кешкі астан со? ?анша шаршап т?рса, да тыс?а шы?ып біраз ж?ріп ?айтады. Оны? ма?ыздылы?ы ерекше.

Міне, сонды?тан да біз француз ханымдарыны? арасынан толы?ын аз кездестіреміз. М?нымызбен француз ?ыздарына еліктеуге ба?дар беріп отыр?анымыз жо?. Тек жай ?ана оларды? с?лулы?ыны? сырын аш?ызымыз келді.

Дайында?ан: А?ерке ?білхан

 

http://massaget.kz/bastangy/krasota/7301

Рубрика: