Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Зульфира МА?З?МОВА

Адам жан-д?ниесіні? ?алауын ?лемні? ешбір ??лама ?алымы тап басып айта алма? емес. Мысалы, к?нделікті т?рмыс-тіршілігінен бас?а, ?нермен

айналысу, ?н ты?дау, таби?атты тамашалау сия?ты ?рекеттер ?мірімізден орын алады.

 Адам к?птеген іс-?рекеттерді? ішінен ?зіні? ж?регіне жа?ын, сол іспен ш??ылдан?анда жаны жай табатын н?рселерге ?уес. Осыларды? ішінде музыканы? да алатын орны ерекше.?азіргі уа?ытта ?алымдар зерттегендей, сабыр­лы, баяу орындалатын ?н-к?й адам т?рма? ?й жа­нуарларыны? да ж?регін жібітіп, елітіп ?ке­теді екен. Осыны? ар?асында тауы?ты к?бірек ж?­мырт­?алатып, сиырдан к?п м?лшерде с?т алып жатыр. Ал, ауыр халдегі, тіпті психикалы? ауру?а ?шыра?ан адамдарды д?л осы музыкамен емдеп жат?анын медицина д?лелдеп отыр. Со?ыс жылдарында да биік рухты ?ле?дер мен ?ндерді ты?да?ан жауынгерлер жігерленіп, талай жауды тізе б?ктіргені тарихтан белгілі. Осыларды? барлы?ын ескерсек, музыка – «??ла?тан кіріп бойды алатын» ??діретті к?шке ие ж?не т?рбие ??ралыны? бір к?зі екені аны?.

Ендеше, біз, жастар, ?андай ?ндерді ты?дап ж?рміз? Жасыратыны жо?, ХХІ ?асырда хип-хоп, рок-н-ролл, «ауыр металл» сия?ты ?атты да шулы ?ндер­ге жастарымызды? жаны ??мар. Кез келген ортада, мейлі би кеші, к?ше, ?йде болсын да??ыр-д??гір музыканы ?осып алып, мас кісіше (басын шай?ап, ?олын ербе?детіп) те?селгендерді талай к?рген боларсыз. Оны? ?стіне ??ла?тарын ??ла??аппен бітеп алатынын ?айтерсіз?!

Да??аза ?ндер адамны? ж?йке ж?йесіне ?атты ?сер етеді екен. Б?л жайлы Америка ?алымы Дэвид Элкин ?атты шы??ан дауыс ар?ылы а?уызды ?уырып жіберуге болатынды?ын д?лелдеді (Бір концертте дауыс ?деткішті? алдына ?ойыл?ан ж?мырт?а ?ш са?аттан кейін ?атты да?-д??нан ?ліп, ?уырылып кеткен к?рінеді). Рок ты?датыл?ан балы?ты? да к?п уа?ыт ?тпей жансыз к?йінде су бетіне ?ал?ып шы??аны бай?ал?ан. Б?дан адам да шет ?алмайды. Зерттеулер, жарты са?ат дискотекада бол?ан жеткіншекті? сол к?йі ?з-?зін ба?ылаудан ?алатынды?ын, гипнобель жа?дайына жа?ын к?йге т?сетіндігін аны?та?ан. Ендеше ойлан?аны?ыз ж?н болар.?уен ар?ылы да ?з саясаты?ды ж?ргізуге болатынын біреу білсе, біреу білмес. Сол себепті де к?пшілік (?сіресе жастар) жиналатын орындарда айтылып, ты?далып ж?рген ?ндерге баса назар аударса?. Жо?арыда айтып кеткендерді ескере отырып, тым болма?анда т?рбие оша?ына айналып отыр?ан о?у орындарында неге ?аза?и, баяу орындалатын ?ндер мен к?йлерді ?оймас?а; студенттерді патриотты? сезімге баулитын, ерік-жігерін оятып, саба??а деген ??лшынысын арттыратын музыканы ты?датпас?а; ?здері шаршап ж?рген о?ушыларды? к?ш-жігерін сары?пай, керісінше рухтандыратын ?ндермен сусындатпас?а! «Досы? ар?ылы ?зі?ді танимын» деген ма?алды ?азіргі уа?ыт?а сай етіп, «?андай музыка ты?дайсы??» деген сауал ар?ылы адамны? болмысын аны?тау?а болатын жа?дай?а ая? басып ?ал?ан секілдіміз…

«Басып ал?ан жерлердегі халы?ты? санасын ба­?ындыр?ы?ыз келсе, м?нсіз-ма?ынасыз музыка­ны к?ндіз-т?ні ??ла?ынан кетірмей ты?дата бері­?із. Олар сонда саналы ойлаудан ?алып, санасыз тобыр­?а айналады», – деген екен ?нні? ??діретін т?сінген Гитлер. Ендеше, еліні? ерте?гі ?мітін ?кілеп отыр?ан саналы ?рпа? санасыз тобыр?а айналмаса игі еді.

 

http://www.ulttimes.kz/

Рубрика: