Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Мерекелерден кейін шаруа тындырып ?аланы аралап шы?айын деген оймен машина?а отырып ?деттегідей бірден ?аза? радиосын ?осып ?ойдым. ?уелі т?сінбей ?алдым. Орысша с?йлеп жатыр, тол?ынды ауыстырып ?айта ?ойдым, с?йтсем орыс тілінде ба?дарлама ж?ріп жатыр екен. Астана мен М?скеу арасында?ы тікелей радиок?пір. Тура жарты са?ат бойы интеграция туралы атышулы бы?сы?ты ?айта естіп, Ресей тарапынны? бізге деген ?лдебір ?кпе-назын, т.б. ты?дауыма тура келді.

Шамасы, Курдов ?ой деймін фамилиясы, сондай саясатшы ма, саясаткер ме біреу бізді? саясатттанушы Ерімбетовты, та?ы бір тарихшы шалды Ресей ?о?амыны? к?з?арасы бойынша ?аза?стан ?алай ?мір с?ріп, ?алай тіршілік етуі керек дегенге ?йретіп ба?ты.

??дайды? ??діреті, Ресейге ?аза?станны? Сирия жайлы ?станамы ?намайды екен, Ресей сырт?ы сітер министрлігі ?леуметтік зерттеу ж?ргізіп ?аза?станды? орыстарды? жа?дайы нашар екенін аны?тапты, т.б.

Ескі де жа?а ?ндер. Бізді? тараптан Н?рлан Ерімбетов ??гіме ауанын ?згертпекке ?мытылып к?ріп еді оны? ойы толйы? айтылмай с?здері д?рекі т?рде ж?не ?дейі б?ліне берді.

С?йтіп, ?лгі Курдов па кім еді, соны? ?аза?стан Ресейге ?айтсе ?найды деген лекциясы жарты са?ат?а ссозылды. ?аза?стан ?алы?ды? секілді, енді о?ан к?йеу жігітке ?алай ?науы керек екнні жайлы «н?с?ау» беріліп жат?андай.

Власов деген саясаттанушы бар, Астана?а билікті? жиын-тойына жиі келіп т?рады, со?ан ?аза? жастырыны? М?скеуге емес, Еуропа мен ?ытай?а барып о?ып жат?аны ?намайды екен. Оны? б?л с?ра?ына Ерімбетов М?скеуді? тура ортасында?ы билікті? р??сатымен ?ткен «орыс маршын» есіне салып жауап берді.

Сонымен мені? т?сінгенім, бізді? Ресеймен интеграциямыз жеке соларды? ?ана м?ддесі. Ал «?алы?ды? ?аза?стан» ?демі ?ана емес, жатты? ??ша?ына ??лап, б?тен ша?ыра?ты? (Ресей) боса?асын атта?ан со? ?зін ?намды ?стай білетін ?депті де болуы керек.

Ал жа?а?ы Курдов пе еді, Чурдов па еді, (тегін ?мытып ?алыппын, кешірі?іздер) со?ан ?атысты айтарым, Суворов, Ермолаев секілді тек ?ана Кавказ хал?ына емес, туыс?ан но?ай хал?ына да ас?ан ?аныпезерлік таныт?ан т?л?аларды? ар?ы тегі но?ай еді. Ал мынау олардан ?рмен кетіп, б?кіл т?ркі ж?ртына, тіпті славян еместерді? б?ріне з?рін шашып отыр.

Ал жалпы «?аза? радиосына» тиіспе?дерші дегім келеді, осы радидан ?аза?ты? ?нін, ?нін естігісі келетіндерді ойла?дар. Б?л ба?дарлама?а дейін тек мен ?ана емес, миллионда?ан ?аза?тар б?л радионы ?лтты? ?н-к?й мен д?ст?рді? жаршысы бол?ан со? ты?дайтын. Енді мына атышулы бы?сы?ты б?л жерде естіген со? ойланатын боламын.

?аза?станны? азаматы ретінде ?зімні? конституциялы? ???ы?ымды пайдалана отырып жа?а?ы радиок?пірді жауып тастауды с?раймын. Егер бір жерлерін жыбырлатып бара жатса бас?а радиолар?а к?шірсін. Ондайлар к?п, м?селен, «Русское радио». Ол жерде б?л бы?сы?ты ты?дау?а дайын аудитория да бар. Ал «?аза? радиосын» ?зіні? ?лемімен, ?уендерімен ж?не ?аза? тілімен о?аша ?алдыры?дар.

Айтпа?шы, мен орыстарды жек к?реді екен деп ойлап ?алма?ыздар. Мен М?скеуде РФ Президенті жанында?ы о?у орынында о?ыдым, к?птеген достарым М?скеуде ж?не Рессейді? ?зге ?лкелерінде ж?мыс істеп ж?р. Біра? мен «курдовтар» тарататын м?ндай бы?сы?тарды? ешбірін ?олда?ан емеспін, ?олдамаймын да.

Мына бы?сы?-к?пірден кейін ?аза?ты? ?уезді, сазды, назды ?нін ты?дау?а алып-?ш?ан мерекелік к??іл-к?й сап басылып, жаным жабыр?ап ?алды. ?кініштісі, б?лай к?йзеліп ?ал?ан тек мен ?ана емес…

http://shyn.kz/

 

Рубрика: