Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Астана. 8 ?а?тар. BAQ.KZ. Біз «Экспо-2017»-ні ?тты?. Біра?, оны? не екендігін на?ты т?сіндіріп берген ешкім жо?. Футболдан ?тетін Еуропа чемпионаты деп ж?ргендер де бар.
Ал, енді Экспоны т?сіндіріп ?тейік.

Б?л біріншіден халы?аралы? к?рме. М?нда тек ?аза?станны? м?дениеті мен ?німі ?сынылмайды. Экспо?а м?ше барлы? елдер (160 мемлекет) та?ырып?а сай ?з ?німдерін тарту етеді.
Оны 5 млн. жуы? адам тамашалайды деп отырмыз. Осыдан-а?, Экспоны? бір апта, не бір ай емес, 3 айдан астам уа?ыт ж?ретінін айтып ?ткен абзал. ?ш айдан астам уа?ытта 5 млн. емес, одан да к?п адам келуі ы?тимал. Ендігі ретте Астана соншалы?ты мейманды к?тіп алу?а барын салады.
Экспоны? бая?ыдан ?алыптас?ан екі т?рі бар: бірі – ?рбір 5 жылда бір болатын – ?лемдік ?мбебап к?рме, екіншісі – екі ірі к?рме арасында?ы халы?аралы? арнайы к?рме. Бізді? же?іп аал?анымыз – осы аралы? к?рме. Ірісі – 6 ай?а созылып, к?рме ?тетін орынны? ??рылысын ?атысушылар ?здері жобалап, ?здері павильондарын ??ратын болса, біз ?тып ал?ан жа?дайда?ы талап – ?йымдастырушы к?рме залдарын ?атысушылар?а тегін ?сынады. ЭКСПО-2017 шарасыны? бас ?йымдастырушылары к?рмені ?ткізуге 1 млрд. еуро ?аржы кетеді деп есептейді.
2010 жылы ?ытайда «Тамаша ?ала – тамаша тіршілік» атты та?ырыппен к?рме ?йымдастыр?анда. 70 млн. халы? тамашалады. Астанада?ы шара?а алдын-ала с?уегейленіп, 5 млн. адам келеді деуіміз де содан. Біра?, Астананы? аты ?лемге шары?тайтынын айта кету керек. ?лемді? озы? телеарналары мен ж?йрік сайттары, белді басылымдары Астана туралы жарыса жазады. Ал, біздікі аралы? к?рме бол?анды?тан, тамашалайтын адамдарды? аясы да аз болады.
Осы уа?ыт?а дейін 64 к?рме ?ткізілген 160 жылдан астам уа?ыт ішінде халы?аралы? к?рмені? ?зіндік м?расы пайда болды:

• Лондонда?ы Хрусталь сарайы;

• Париждегі Эйфел м?нарасы;

• Париждегі Александр III к?пірі;

• Венада?ы Ротонда — ?лемдегі е? ?лкен к?мбез астында?ы павильон;

• Мельбурндегі патшалы? к?рме павильоны.
Осы ?имараттарды? барлы?ын «Экспо» к?рмесі ?мірге ?келді. Аталмыш елдер, халы?аралы? к?рме ?ткізу ар?ылы ?зіні? болаша?ын, м?дениетін ?алыптастырып алды. Болаша?ын дейтініміз, б?л нысандарды, з?улім ?имараттарды к?ру ?шін ?лемні? ?р т?кпірінен келетін туристер к?п. М?селен, Эйфел м?нарасын бір ай ішінде 2 млн. халы? аралап кетеді екен. М?нда е? ата?ты ?ыл?алам шеберлеріні? т?пн?с?ада?ы картиналары мен полотналары ?ойыл?ан. Лондонда?ы Хрусталь сарайы халы?аралы? к?рмені? на?ыз ?лгісі ?рі феноменіне айнал?ан. Сонды?тан, Астанада ?тетін «Экспо» жобасында тек шы?ындалып ?ана ?оймай, Эйфел м?нарасы секілді ?имараттар салу ?ажет. ?йткені, Астананы? басты миссиясы ?ала?а туристерді тарту. Жа?ында, Астана ?кімдігі бір жыл ішінде жарты миллионнан астам туристерді? келгендігін жариялады. Елорда ?шін б?л ма?атанарлы? сан емес. Жарты миллион халы? Эйфел м?нарасына неб?рі бір апта ішінде келіп кетеді.
?зірге, «Экспо» к?рмесіне арнал?ан нысандарды салу ж?мысы бастау ал?ан жо?. Биыл Экспо-2017-ге арнал?ан ?имараттарды? ?азы?ы ?адалады деп к?тілуде.
http://www.baq.kz/news/21602

Рубрика: