Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Астана. 21 ?а?тар. Baq.kz — Берлинде ?Р Ауыл шаруашылы?ыны? вице-министрі Г?лмира Исаева мен ?Р Парламенті М?жілісіні? аграрлы? м?селелер бойынша комитетіні? т?ра?асы Ромин М?динов бас?ар?ан ?аза?станды? делегация «Жасыл апта-2013» атты 78-ші халы?аралы? к?рме-ж?рме?кесіні? ж?мысына ?атысты, — деп жазады ?азА?парат.

 А?ымда?ы жылды? 18-20 ?а?тар к?ндері ?Р делегациясы Германияны? Азы?-т?лік, ауыл шаруашылы?ы ж?не т?тынушыларды? ???ы?тарын ?ор?ау Федералды? министрлігіні? статс-хатшысы Гердт Мюллермен, ГФР Бундестагыны? азы?-т?лік ж?не ауыл шаруашылы?ы бойынша комитетіні? т?ра?асы Ханс-Михаэль Гольдманмен, энергияны? жа?артылатын к?здері Федералды? ода?ыны? басшылы?ымен келісс?здер ?ткізіп, сондай-а? ауыл шаруашылы?ы саласына мамандан?ан неміс компанияларымен кездесті.

Делегацияны? ж?мыс сапарыны? к?н т?ртібіне сондай-а? оны? ауыл шаруашылы?ы министрлеріні? «Ша?ын несиеден акционерлік капитал?а дейін: Шы?ыс Еуропа мен Орталы? Азияны? аграрлы? секторында?ы ?аржыландыру к?здеріне ?олжетімділік» атты панельді пікірталасына ж?не Ауыл шаруашылы?ы министрлеріні? 5-ші Берлин саммитіне ?атысуы кірді.

Аталмыш кездесулерді? барысында ?аза?стан мен Германия арасында ауыл шаруашылы?ы саласында?ы екіжа?ты ж?не к?пжа?ты ынтыма?тасты? бойынша ке?інен пікір алмасу ?тіп, ?аза?стан Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасы арасында 2009 жылды? ?а?тар айында ?ол ?ойыл?ан аграрлы?-саяси диалогты іске асырумен байланысты м?селелер тал?ыланды, сондай-а? жа?а ілкі жобалар ме ынтыма?тасты? салаларын ке?ейту м?мкіндіктері орта?а салынды.

Г.Мюллермен кездесу барысында неміс саясаткері ?аза?стан мен Германияны? ауыл шаруашылы?ы мен агро?нерк?сіп кешені саласында?ы табысты ынтыма?тасты?ын, ?сіресе ?аза?станда ашыл?ан Неміс аграрлы? орталы?ы базасында бірлескен жобаларды іске асыру т?р?ысында?ы ?ол жеткізген жетістіктерге то?талды.

?Р Парламенті М?жілісіні? аграрлы? м?селелер бойынша комитетіні? т?ра?асы Р.М?динов ?з кезегінде Мемлекет басшысыны? «?аза?стан-2050» стратегиясы» Жолдауыны? аясында жасалып, іске асырылатын елді? агро?нерк?сіп кешенін 2020 жыл?а дейін дамыту Ба?дарламасы туралы айтып берді. Белгіленген жоспарларды іске асыруда германияны? озы? т?жірибесі септігін тигізе алады, осы?ан байланысты ол неміс тарапын ауыл шаруашылы?ы ж?не агро?нерк?сіптік к?лік ??растыру салаларында б?дан да белсенді ынтыма?тасты??а ша?ырды.

Аграрлы? саммитті? аясында 80-нен астам елді? ?кілдері ауыл шаруашылы?ы, азы?-т?лік ж?не ??деу ?нерк?сібі салаларында?ы ынтыма?тасты?ты дамытуды? к?кейкесті м?селелерін тал?ылап, халы?аралы? компанияларды? озы? т?жірибесімен ж?не заманауи жабды?тарды жеткізушілерімен етене танысты. Саммитті? ?орытындылары бойынша делегация басшылары ?лемдік ауыл шаруашылы? ж?ге аграрлы?-?нерк?сіп салаларында?ы ынтыма?тасты? бойынша диалогты ке?ейтуге м?мкіндік беретін бірлескен коммюникеге ?ол ?ойды.

http://baq.kz/news/22162

Рубрика: