Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Осынау бетіні? ?шында жымиса кішкене ?ана ш???ыр пайда болатын с?йкімді ару миллионда?ан к?рермендерді? ж?регін жаулады. Киносыншылар оны режиссерлар ?шін на?ыз асыл ?азына десе, ?ріптестері б?гінгі к?нні? е? ?здік актрисасына балайды. Оны? сан ?ырлы р?лдеріне ?андай ?нер иесі болсын ?ызы?атыны с?зсіз. Берен ?ор?ансыз ауыл ?ызынан бастап, ?зіне-?зі сенімді д?ртті ?йелге дейін кез-келген р?лді келістіре сомдай алады.


Т?рік актрисасы Берен Саат 1984 жылы 24 а?панда Анкарада д?ниеге келген. Студент кезінен-а?, жас актерларды? сайысына ?атысады. Осындай бай?ауларды? бірінде же?іске жеткен о?ан, ал?аш рет т?рік телетоптамаларыны? біріне т?суге ?сыныс жасалды. Актриса сондай-а?, к?сіби музыкамен, ?н айтумен ?уестенеді. А?ылшын ж?не испан тілдерін ме?герген. Берен сондай-а?, теннис ойнайды биді жа?сы к?реді ж?не бос уа?ытында кино?а бар?анды ?натады. Бойжеткенні? ата-анасы Спорт Академиясын т?мамда?ан, «ата-анамны? ар?асында ?зімді т?ртіпке ?йретіп, сымбатыма барынша м?н беремін»,- дейді актриса. Университетте ол бас?ару факультетінде о?ы?ан, алайда кейіннен ?зіні? ?алауы – актриса болу екенін т?сінеді. Ол ал?аш рет 2004 жылы «Askimizda olum var» телехикаясында ба?ын сынайды. Содан кейін, ?йгілі «Мезгілсіз сезім» телехикаясына т?седі. Актерлік шеберлігі ?шін Берен «Алтын ?ыз?алда?» ?лтты? сыйлы?ын ал?ан болатын, ал, 2010 жылы «?здік актриса» номинациясы бойынша «Алтын к?белек» ж?лдесіне ие болды.
Берен Саатты? ?демілігі мен шы?ыс ?ыздарына т?н ?семдігі кімді де болса елітері ай?ын. Актрисаны? б?кіл ?лемді мойындатар ?ау?ары да бар. Б??ан ?оса, сымбатына к?ркі сай, жанары ж?ректі дір еткізер бойжеткен Т?ркияны? е? сымбатты ?ш аруыны? бірі. Жас бол?анымен актриса танымал актер Бюлент Иналмен некеде бол?ан. Одан кейін, 2 жылдай режиссер Левент Семерджимен кездесіп ж?реді де, Fatmagul телехикаясыны? т?сірілімі кезінде онымен де айырылысады. Осы о?и?адан со?, актриса та?ы бір басты р?лді сомдаушы Энгин Акюрекпен кездесіп ж?р деген сыбыс тарады. Оларды? шынайы ?мірдегі ?арым-?атынасы д?л кинода?ыдай ?рбіген. Берен Фатмаг?лді? Керімге ынты??аны т?різді, ?зі де сезбестен Энгинге ?ашы? болады. Телехикаяны? к?рермендері Фатмаг?лді? та?дырына актерлармен бірге ала?дап отыр?анда, кадр сыртында м?лдем бас?аша о?и?алар ?рбіп жатыр еді.

Алайда, к?рермендерді? м?ндай сыбыстар?а назар аудармауына да болады. ?йткені, «Мезгілсіз сезім» хикаясыны? т?сірілімі барысында к?пшілік арасында Берен енді Кыванч Татлытугпен к??іл жарастырыпты деген сыбыс тарады. Екі актер да б?л фильмде ?з образдарын шынайы сомда?аны соншалы?, к?рермендер оларды? ?мірде де бір-біріне ?ашы? екеніне сеніп ?ал?ан болуы керек. Б?л жа?дайды алда?ы б?лімдерден де бай?ау?а болады. Екеуіні? байланыстары ?шкере боларды? алдында, бірлесіп танго билейді. Бихтер мен Бехлюльді? мезгілсіз сезімі туралы б?л картина т?рік киногерлеріні? со??ы жылда?ы е? ?здік шы?армасына айнал?ан болатын. Б?л телетоптамада?ы кейіпкерлері ?шін басты р?лді сомда?ан актерлар «?ткен жылды? ?здік актерлары» деп таныл?ан еді.

 

http://aitaber.kz/blog/kino/428.html

 

Рубрика: