Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.?аза? еліні? ?абыр?асын ?айыстыр?ан ?аралы о?и?а — Шымкент ма?ында апат?а ?шыра?ан Шекара ?ызметіні? АН-72 ?скери к?лік ?ша?ында ?айтыс
бол?ан отандастарымыз?а ?атысты сот-медициналы? сараптамаларды? ал?аш?ы н?тижелеріні? шы?уына ж?не ?зге де орын ал?ан ?ылмысты? о?и?алар?а байланысты Бас прокуратураны? ресми ?кілі Н?рд?улет С?йіндіков брифинг ?ткізді.

Факт бойынша, ?скери прокуратура тарапынан ?ылмысты? кодексті? 392-ба­бы бойынша («?шу немесе о?ан даярлану ережелерін б?зу») ?ылмысты? іс ?оз?алып, оны тергеуге Прокуратура, ?лтты? ?ауіпсіздік ж?не Ішкі істер органдарыны? т?жірибелі тергеушілері мен ?ызметкерлерінен ведомствоаралы? жедел-тергеу тобы ??рылып, ол Бас ?скери прокуратураны? арнайы прокурорыны? басшылы?ымен ж?мыс жасап жат?аны белгілі.
Н.С?йіндіковті? м?лімдеуінше, ?азіргі уа?ытта о?и?а бол?ан жерді ?арау толы?тай ая?талып, сот-медициналы? сарапшыларды? ?атысуымен о?и?а орнынан табыл?ан дене б?лшектеріні? тізімдегі 27 т?л?а?а тиістілігі расталып, оларды? ішінде 9 т?л?аны? м?йіті ту?ан-туыстарымен толы? таныл?ан: подполковниктер А.Айтманбетов,
С.Досыбеков, А.Ш??анов, В.Рахман, майорлар А. Ибраев, О. Голубев, а?а сержант М. ?она?бай, сержант
Г.Доламбаева ж?не кіші сержант
П.Виязиков. Денелерінде елеулі за?ымдары бар м?йіттер бойынша геномды? сараптама ж?ргізілуде. Алайда ?зірге сот-медициналы? сараптама толы??анды ая?талмайынша мар??мдарды? денелері жер ?ойнауына тапсырылмайды.
?шуды? схемасы мен шарттарын зерттеуді? н?тижесі бойынша, аны? бол?аны: 25 желто?санда «Казаэросервис» А?-ны? метеологиялы? ?ызметімен екі рет: са?ат 13.00-де ж?не 17.00-де О? облысты? орталы?ымен ?уебайланысы бар барлы? ?алалар?а Шымкент ?аласы ?уежайыны? ?стінде 50 ша?ырым радиуста 300 метрден 7 600 метрге дейінгі биіктікте солт?стік-шы?ыс?а ?арай жылжып бара жат?ан ?атты м?здану ?алыптас?аны ж?нінде ескерту жіберілгендігін, осыдан а??ар?анымыздай, АН-72 ?ша?ы ?те к?рделі метеожа?дайда ?ону?а келе жат?анды?ы ?уаттал?анды?ын м?лімдеген. Ресми ?кіл отанды? мамандарды? ?атысуымен бортты? ?здігімен жазатын ??ралды? («?ара ж?шік») мазм?нын ашу ж?ргізіліп, экипаж м?шелеріні? бір-бірімен, сондай-а? тиісті ?уедиспетчерлерімен тілдескен с?здеріні? жазылымдары алынып, зерттеліп жат?анды?ынан хабардар етті.

Ерлан Т?СБАЙ?ЛЫ

http://www.aikyn.kz

Рубрика: