Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

?йел дегеніміз — с?лулы?. ?йткені, ?лемні? бар асылын, ?лдесі мен б?лдесін оранатын — осы н?зік жанды ?ауым. Ойланып к?рі?ізші? Жігіттерге ?анша аксессуар бар? ?ыздарда ?аншау? Сонды?тан ?йелді? с?лу болмау?а ???ы жо?тай. Дегенмен, «с?лулы?» деген ??ымны? ?зі бір ше?берге сыйып, шырмалып ?алады екен. ?йткені, ?р заманны? ?з с?луы бар. Ол заманны? с?луы б?л заманда с?лу боп саналмауы да м?мкін. Б?л т?жырым?а с?лулы? ??ымын ?р ?асыр?а жіктей отырып, к?з жеткіздік:

Антика с?лулы?ы

?йел с?лулы?ыны? идеалы ретінде Ежелгі Грекия мен Ежелгі Римні? т??ырда?ы ??дайлары саналды. Б?гінгі к?з?араспен ?араса?, т??ырда?ы Афродита м?сіні кішкене толы?тау к?рінер еді.

Орта ?асырда?ы с?лулы?

Орта ?асыр с?луларыны? іштері кішкене шы?ы??ы келетін. ?ыздар іштерін солай к?рсету ?шін арнайы жасты?ты да пайдалан?ан екен. Т?тастай м?сіндері н?зік, беттері боз?ылттау болса, с?лу деп санал?ан.

16 ?асырда?ы с?лулы?

1503-1505 жылдар шамасында салын?ан ата?ты Мона Лизаны к?рі?із де, сол ?асырда?ы ?йелді? с?лулы?ын ба?амда?ыз.


17 ?асырды? с?луы

Т?с пен иы??а м?н беріліп, белді? ?ылдыры?тай болуы ?ада?алан?ан. Сонды?тан корсеттер ке? етек жай?ан. Бет ?лпеті а???ба, еріндері ?ызыл ?йелдер ?демі деп есептелген. ?олдан ме? салу да к?ркемдікті? белгісі санала баста?ан.

18 ?асырды? с?луы

Етже?ді ?йелдер с?лулы? символына айналды. С?нге биік шаш ?лгілері еніп, париктер ?олданылды.

19 ?асыр с?луы

19 ?асыр с?лулары беттерін к?ннен к?легейлеп, а?с?йектерге т?н а?ты?ын са?тау?а тырыс?ан.

20 ?асыр с?луы
20 ?асыр с?луы осындай бол?ан деп ?адап айту ?иыныра?. Неге десе?із, ?асыр басында ?ыс?а шашты, етже?ді ?йелдер с?лу болып саналса, ?асырды? екінші жартысында ?йелдерді? жаппай ары?тауы етек алды. Жыл ?ткен сайын ?йелдер ары? ?рі ?зын бола бастады.

21 ?асыр с?луы

Б?гінде 90:60:90 ??ымы пайда бол?ан. Хас с?луларды? дене бітімі арнайы сандар?а с?йкес болса ?ана, с?лу деп ?абылданады. Бізді? заманны? с?лулы? символдары деп Айшвария Рай мен Анджелина Джолиді айта аламыз.

Дегенмен, «?ыздарды? б?рі с?лу» деген де бар. «?йел деген ?демі ?ой, ?демі, ?демілік бізге к?птік етпейді» деп М??а?али атамыз жырлап кеткен. К?нделікті ?мірде с?лу да с?йкімді болып к?ріну ?шін не істеу керектігін де ?оса ?сынамыз:

  • дене м?сініне к?тім жасай алу;
  • тал?амны? биіктігі: табысы?ыз ?андай болса да, ?демі киіне алу;
  • ??ыпты шаш ?лгісі;
  • ?демі иіс;
  • бет, шаш, тырна?ты? ??ыптылы?ы, тазалы?ы;
  • ?демі к?лкі;
  • сабырлы с?з;
  • махаббат пен мейірім; с?йе білу.

Сурет: visagistprofi.ru, vk.com

Дайында?ан: Мейірг?л О??арова  http://massaget.kz/bastangy/krasota/7018

Рубрика: