Sorry, this entry is only available in Казахский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Астана. 16 ?а?тар. Baq.kz — Мемлекеттік ?ызметшіні? мемлекеттік тілді білу де?гейі «?АЗТЕСТ» ж?йесі ар?ылы аны?талатын болады. Б?л туралы Б?О ?кімдігіне ?арасты «Мемлекеттік ?ызметшілерді ?айта даярлау, біліктілігін арттыру ж?не мемлекеттік тілді о?ыту орталы?ы» МК?К-да ?ткізілген семинарда айтылды.

??ірде 4,5 мы?нан астам мемлекеттік ?ызметші ж?мыс жасайды. Сауалнама н?тижелері бойынша соны? 76 пайызы ?аза? тілін ?йрену курсынан ?туі керек. Орталы? директоры ?лібек С?тбаевты? айтуынша, мемлекеттік ?ызмет ат?аратын ?р адам мемлекеттік тілді білуі тиіс. ?аза? тілінде іс ?а?аздарын ж?ргізу, ??жат даярлауды? талап?а сай келе бермейтіні жасырын емес. К?бінесе б?л ж?мысты? б?рі аудармашы?а ж?ктеледі, оны? ?стіне аударма сапасы да ойда?ыдай болмайды.
Орталы?ты? б?лім басты?ы Болат Жексен?алиевті? с?зіне ?ара?анда, облысты? бас?армалар басшылары ?з ?ызметкерлерін о?ыту?а ??лы?ты емес. М?селен, 2004 жылдан бері ?аза? тілін ?йрену курсынан облысты? бюджеттен ?аржыландырылатын мемлекеттік мекемелерден неб?рі 26 мем?ызметкер ?ткен. Биыл 23 ты?даушы о?ытылма?шы. Елбасы «?аза?стан — 2050» стратегиясы — ?алыптас?ан мемлекетті? жа?а саяси ба?ыты» Жолдауында ?аза? тіліне айры?ша м?н бергені белгілі. 2025 жыл?а ?арай ?аза?станды?тарды? 95 пайызы мемлекеттік тілді білуі керек. Сонды?тан б?л істе е? алдымен мемлекеттік ?ызметкерлер ?лгі к?рсетуі тиіс.
Семинарда аталып ?тілгеніндей, ?р мемлекеттік ?ызметкер мемлекеттік тілді орта де?гейде (В1) білуі керек. Коммуникативтік біліктілікті аны?тау?а «?АЗТЕСТ» ж?йесі к?мектеседі. Егер тест тапсырушы 150 балдан кемінде 110 балл жинаса, онда ?аза? тілін орта де?гейде ме?герген болып табылады.
«?АЗТЕСТ» ж?йесін ж?ргізу ?шін ??ірде ж?мыс тобы ??рыл?ан, тест тапсырмалары ар?ылы мемлекеттік тілді білу де?гейін аны?тау ісі биылдан бастап кезе?-кезе?мен ж?ргізілмек.
http://www.inform.kz

 

Рубрика: