2014 жыл?ы ?лем чемпионатыны? іріктеу турнирінде ?аза?стан ??рамасы Австриядан 4:0 есебімен ойсырай ?тылды. 12 ?азанда Астанада ?ткен ойында ?зер дегенде те? ойна?анбыз. Енді келесі жылды? 22 наурызында бізді? ??рама немістермен ойнайды. Осында. Астанада. 26 наурызда Германия?а барады. Германия 10 ?паймен к?ш бастап келеді. ?аза?станда бар бол?аны 1 ?пай. Швеция, Ирландия, Австрия ??рамаларыны? артында салпа?тап келе жат?ан бізді? футболшыларымызды? немістерге ?арсы ?ау?ар к?рсете ?оюы ?иын-ау.
Айтайын дегеніміз б?л емес.
Отанды? премьер-лигада «Шахтер», «Жетісу», «С???ар», «?айсар», «Астана» сия?ты футбол командалары бар. Оларды? ойындары ?лемдік футбол командаларына ?арап отырса?ыз, баланы? ойыны секілді. ?аза?стан ??рамасы да солай.
Осы футбол саласына ?анша ?аржы б?лінеді. Есепсіз. Осы ?аржыны? ?айтарымы ?аншалы?ты? Ойландыратын с?ра?.
?анша ?аржы ??й?анмен ?аза?стан футболы ?аза?станды?тарды ?уанта алмай отыр. Алда?ы уа?ытта да солай бола беретін т?різді. Президент ке?есшісі Ерм?хамет Ертісбаевты? «?аза?стан 2056 жылы ?лем чемпионы болады» деген болжамында келісті кекесін бар. 2056 жыл?а дейін бос?а сала?та?анша, ?ыруар ?аржыны желге шаш?анша, ?аза?стан осы футбол дегенді ?ойса ?айтеді? Оны? орнына олимпиадалы? ?зге ойындар?а, н?тиже беретін, ?аза?станны? мерейін ?стем ететін спорт салаларына ма?сатты т?рде ?аржы б?луді ойластыр?ан ж?н секілді. Одан да бокс?а, ?аза? к?ресіне, ауыр ж?не же?іл атлетика?а, су спортына, ?йтеуір алтын мен к?міс ?келетін спорт т?рлеріне футбол?а кеткен ?аржыны салса?, жа?сы н?тижеге ?ол жеткізер едік.
Н?тижесі жо? сала?а а?ша сала бергенні? ?андай пайдасы бар?
«?йтеуір футбол ойнап ж?рміз, біз де ?атардан ?алмайы?» деген ниет болса, ?аза?стан футболы б?л ?ар?ынымен ?за??а бара алмайды.
?аза?стан бойынша барлы? облыста спорт бас?армалары бар. ?ай облысты? ?ай спорт?а икемі к?шті? ?ай саланы жедел дамыту ?ажет? Б?лінген ?аржыны? ?айтарымы ?андай? ?айтсек, на?ты н?тижеге ?ол жеткіземіз? — деген с?ра?тар?а жауап іздеу керек.
Лондон Олимпиадасында А?Ш тек ?ана су спортынан ?аншама алтын алды. Бір америкалы? спортшы ?з еліне ?аншама алтын ?перді. ?лемге ?лгі болып отыр?ан ел — Америка?ыз футболды соншама ?спеттеп отыр?ан жо? ?ой. Олар да бірде?е білетін шы?ар…
Сонды?тан доп ?уып бос?а дала?тай бергенше, ?ашан же?ілеміз деп ала?тай бергенше, осы футбол дегенді ?ойса? ?айтеді?!.

Н. НАРЖАН

Рубрика: