?аза?станды? режиссер Ермек Шахмет ?йгілі боксшы, Олимпиада ойындарыны? же?імпазы Бекзат Саттарханов туралы к?ркем фильм т?сіруді к?здеп отыр.

Бекзат ?асиетті Т?ркістан топыра?ында д?ниеге келді. Сол жерде боксты? ?ыр-сырын ?йреніп, спортты? си?ырлы ?ле­міне арбалды. Уа?ыт оза ?з ??рдастарыны? алды бол?ан бозбала елішілік жарыстарда алдына жан сал?ан жо?. 1998 жылы жас­тар арасында?ы ?лем біріншілігінде к?міс медальді мойнына іліп, ?ыра?ы мамандар назарына ілікті. 1999 жылы ерлерді? Азия чемпионатында екінші орынды иеленді. Сол жарысты? екеуінде де Саттарханов­ты? же?іс т??ырыны? е? биік сатысына к?терілуіне тамаша м?м­кіндігі болды. Біра? т?решілерді? б?ра тарту салдарынан бас ж?лделер о?ан б?йыр?ан жо?. Есесіне 2000 жылы Сиднейде алауы т?тан?ан Олимпиада ойындарында Бекзат же?ім­паз атанды. С?йтіп, т?ркістанды? тас­т?­легіні? есімі ?аза? боксшылары арасынан шы??ан т???ыш Олимпиада чемпионы ретінде тарихта ?алды. ?андасымызды? алар асуы ?лі де алда еді. Ол Олимпиада ойындарыны? ?ш д?ркін чемпионы болуды армандады. ?аза? боксын жа?а белестерге к?теруді ма?сат т?тты. Алайда ол жоспарды ж?зеге асыру?а м?мкіндік бол?ан жо?. 2001 жылды? табалдыры?тан аттауына санаулы минуттар ?ал?анда Бекзат жол апатынан ?айтыс болды. Ол небары 20 жаста еді…

Аталмыш фильмді «Shahmet Omniars» деп аталатын отанды? продюсерлік ком­пания ?ол?а алды. ?азіргі кезде кастинг ж?ргізілуде. Б?л фильмні? басты р?лінде «Жауж?рек Мы? бала» фильмі ар?ылы к?пшілікті? к?зайымына айнал?ан жас актер Асылхан Т?лепов ойнайды. Сондай-а? шетелден де бір?атар белді мамандар ша?ырылады. Ал т?сірілім ж?мыстары келесі жылды? с?уір айында ?ол?а алынады.

?алым С?ЛЕЙМЕН

Рубрика: